1 juli 2019

Det här gör Arbetsförmedlingen för sina 71 miljarder

Arbetsförmedlingen fick 71 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2018. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och ersättningar till arbetsgivare för.

Den största delen av kostnaden för arbetsmarknadspolitiken 2018, 50 miljarder, gick till a-kassa, ersättning till arbetssökande inklusive nyanlända och subventioner till arbetsgivare. En stor del av matchningen utfördes av privata aktörer som vi köpte tjänster från för 4,8 miljarder (5,8 miljarder 2017).

Förra året fick Arbetsförmedlingen 8,2 miljarder kronor i förvaltningsanslag – löner, lokaler och driftkostnader – för att genomföra och administrera arbetsmarknadspolitiken (8,5 miljarder 2017).

Tre av fyra tillhör utsatta grupper

Arbetsförmedlingen får sitt uppdrag av riksdag och reger­ing. Huvuduppgif­ten är att rusta arbetssökande och föra dem samman med arbetsgivare som söker arbetskraft. De som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska priori­teras.

Tre av fyra som är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grup­per som har det extra tufft på arbets­marknaden – utomeuropeiskt födda, de som har en funktionsnedsättning, per­soner över 55 år och arbetssökande med högst förgymnasial utbildning.