25 juni 2019

Extern utredning om Jobskills klar

Efter en anmälan via myndighetens visselblåsarfunktion kring lanseringen av Jobskills i oktober 2017, har Arbetsförmedlingen låtit en advokatbyrå utreda hanteringen.

I rapporten som nu är klar framgår att advokatbyrån kommit fram till att en del av Jobskills inte var förenlig med offentlighets- och sekretesslagen vid lanseringen. Då advokatbyrån samtidigt kommit fram till att det är osäkert i vilken utsträckning handlingen är straffbar, kommer myndigheten att gå vidare med ärendet för att få det bedömt.

Den ansvarige chefen Erik Sandström kommer därför att anmälas till Statens ansvarsnämnd som i sin tur avgör om det ska ske en åtalsanmälan.

– Detta är en svår bedömningsfråga där vi anlitade en extern granskning för vägledningen. När de nu kommer fram till att det är oförenligt med offentlighet- och sekretesslagen och att det är osäkert om det är brottsligt går det inte att utesluta skälig misstanke om brott mot tystnadsplikten och då är myndigheten skyldig att anmäla ärendet, säger Mikael Sjöberg.

Erik Sandström känner sig trygg i hanteringen av Jobskills men säger att han välkomnar att få reda på om han borde ha agerat annorlunda:

– I grunden handlar det här ärendet om det har varit tillräckligt tydligt för användarna att deras CV delas med arbetsgivare. Dessa frågor är viktiga och jag välkomnar därför en utredning och berättar gärna för nämnden om hur vi arbetade med lanseringen av Jobskills, säger Erik Sandström.

Advokatbyrån skriver i sin rapport att det inte kommit uppgifter om att någon enskild användare av Jobskills framfört klagomål om att de lidit skada av det inträffade. Rapporten bedömer att den reella risken för målgruppen varit mycket begränsad.