5 juni 2019

Generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen i mars

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar sitt uppdrag för myndigheten när hans förordnande går ut i mars.

Mikael Sjöberg slutar som Arbetsförmedlingens generaldirektör i mars 2020

– Mitt sexåriga förordnade tar slut i mars nästa år och regeringens bedömning är att det krävs mer än tre år att driva och implementera de omfattande förändringarna som januariavtalet innebär. Jag delar den bedömningen. Eftersom en myndighetschef maximalt kan inneha samma uppdrag i nio år (6+3) har jag sagt att jag vill avsluta mitt uppdrag när mitt förordnande går ut så att nya krafter kan ta vid, säger Mikael Sjöberg.

I dialog med myndigheten har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framfört att Arbetsförmedlingen lyckats väl med den reformering som regeringen 2014 gav i uppdrag till Mikael Sjöberg.

Regeringen inleder nu processen med att rekrytera en ny generaldirektör som ska leda den nya arbetsmarknadsmyndighet som ska vara på plats om två år.

– Mitt beslut påverkar inte mitt fokus att med högsta fart förbereda för reformeringen av den nya myndigheten och att säkerställa att vi även fortsatt löser Arbetsförmedlingens grunduppdrag. Det är viktigt för arbetssökande, för arbetsgivare och för Sverige, säger Mikael Sjöberg.