21 maj 2019

1 600 sägs upp från Arbetsförmedlingen

Ungefär 1 600 anställda på Arbetsförmedlingen får besked om uppsägning under veckan. Att siffran är betydligt lägre än varslet i januari beror bland annat på att fler än beräknat själva har sagt upp sig sedan december.

Efter en dryg månad av förhandlingar har nu Arbetsförmedlingen genomfört den största delen av uppsägningsförhandlingarna. Drygt 1 600 anställda kommer att ta emot ett besked om uppsägning.

I januari varslade myndigheten 4 500 anställda. Bedömningen är att neddragningen inte behöver bli så omfattande. Det beror bland annat på att omkring 1 100 anställda har valt att säga upp sig själva efter att ha fått nya jobb.

– Vi har en väldigt hög personalomsättning, vilket inte är ovanligt i en sån här situation. När så många medarbetare själva lämnar oss tidigt under året får det större budgeteffekter, säger Arbetsförmedlingens förhandlingschef Thomas Wolf.

Arbetsförmedlingen räknar med en fortsatt hög personalomsättning. Bedömningen är att antalet anställda kommer att vara ungefär 4 000 färre vid årets slut.

Omplaceringar kan behövas

Omställningen är genomgripande och komplicerad och har behövt genomföras på kort tid. En följd av uppsägningarna och den stora personalrörligheten kan till exempel bli att det saknas rätt kompetens på vissa orter. Det innebär att det kan behöva göras justeringar efter sommaren.

– Man ska vara klar över att den här typen av process inte gör att vi får ordning och reda i verksamheten. Vi kommer att ha medarbetare som är på fel plats, vilket innebär att vi kommer att behöva jobba en del med omplaceringar, säger Thomas Wolf.

Efter sommaren inleds processen med att minska antalet chefer på myndigheten.