9 maj 2019

Arbetsförmedlingen får nytt analysuppdrag från regeringen

Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2021 och att analysera förutsättningar för reformeringen.

- Det här uppdraget ger oss ramar för hur vi går vidare i arbetet mot en ny arbetsmarknads­myndighet, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Uppdraget innehåller ett antal frågeställningar som Arbetsförmedlingen ska analysera och besvara och sedan återrapportera senast den 1 november 2019. Därför tillsätter Arbetsförmedlingen omedelbart en särskild arbetsgrupp för detta.

Myndigheten ska också förbereda för en ny arbetsmarknadsmyndighet. Därför tillsätts en genomförandeorganisation direkt under generaldirektören med uppdrag att starta detta arbete.

I regeringens beslut finns ett avsnitt där man beskriver bakgrunden till den nya arbetsmarknadsmyndighetens uppdrag. Regeringen formulerar i en debattartikel det framtida kärnuppdraget i fyra punkter:

Arbetsmarknadspolitisk bedömning och myndighetsutövning.
Upphandling, uppföljning och kontroll.
Samverkan.
Infrastruktur för matchning.