8 maj 2019

Utbyggnaden av service via telefon, chatt och video

Allt färre kunder besöker de fysiska arbetsförmedlingskontoren för att skriva in sig och träffa en arbetsförmedlare. I takt med att kontor avvecklas ökar Arbetsfömedlingen tempot i utbyggnaden av service och möten via telefon, chatt och video. Tanken är att man som arbetssökande i första hand använder självservicetjänster på hemsidan, i andra hand personliga möten via chatt, telefon och video och i tredje hand har ett bokat möte på ett fysiskt kontor.

- Vi arbetar nu för fullt med att utveckla de digitala självservicetjänsterna på arbetsformedlingen.se och den service vi ger i möten via chatt, telefon eller video. Ambitionen är att kunderna på sikt ska kunna få tillräckligt stöd via dessa tjänster under de första 6-12 månaderna som inskrivna, säger Gunilla Dyrhage avdelningsdirektör Arbetsförmedlingen Direkt. 

Kampanj om största ”kontoret” 

Inom kort startar Arbetsförmedlingens kampanj ”Välkommen till hela Sveriges arbetsförmedlingen.se” med fokus på digitala självservicetjänster och personlig service via chatt, telefon och video.

- Med kampanjen hoppas vi att fler kunder ska få upp ögonen för våra digitala tjänster och att det finns samma kompetens bland förmedlarna som man möter på distans som bland de som arbetar på arbetsförmedlingskontoren.

Arbetsförmedlingens bedömning är att 8 av 10 nyinskrivna kommer kunna ha sitt första personliga möte, planeringssamtalet, via telefon eller videomöte i stället för att behöva besöka ett arbetsförmedlingskontor.

Användning digitala tjänster – mars 2019

 • Nästan 8 av 10 (77 %) som skrev in sig på Arbetsförmedligen under mars använde digital direktinskrivning (uppskattad potential 90 procent)
 • 91 procent gjorde sin aktivitetsrapportering digitalt, dessa kunder har med andra ord e-leg
 • 86 procent av de inskrivna i etbaleringsprogrammet gjorde sin månadsrapportering digitalt

Fakta om service via chatt, telefon och video

 • Besvarar 1,3 miljoner samtal årligen om Arbetsförmedligens tjänster, A-kassan, annonsering i Platsbanken med mera.
 • Personligt distansmöte via telefon, chatt och video: erbjuder nyinskrivna arbetssökande planeringssamtal med en arbetsförmedlare som gör den arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt coachning, vägledning, cv-återkoppling, beslut om intervjuresor.
 • Antal anställda som arbetar med service via telefon, chatt och video är omkring 750 personer och ska öka till omkring 1550 under 2019. De flesta är förmedlare som flyttar över från arbetsförmedlingskontor.
  De arbetar från 14 (snart 15) kontor
  Syd: Karlskrona, Skara, Malmö
  Mitt: Karlskoga, Stockholm, Södertälje, Örebro
  Norr: Arvidsjaur, Luleå, Lycksele, Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn, Östersund
 • I Göteborg iordningställs ett nytt kontor för denna verksamhet.

Fakta arbetssökande och inskrivning

Under ett helt år är omkring 1 miljoner personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, mellan en och 365 dagar. I mars var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa.

Under ett år är det cirka 400 000 personer som skriver in sig som arbetssökande. Omkring två tredjedelar av de som skriver in sig lämnar Arbetsförmedlingen för arbete eller studier inom tolv månader.