3 maj 2019

Färre felaktiga sanktionsbeslut än befarat visar genomgång

I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. En genomgång visar antalet drabbade är färre än befarat, 667 personer.

Dessa 667 personer har tillsammans fått 824 felaktiga beslut om sanktioner. Merparten av dessa ärenden har lämnats över till Försäkringskassan för korrigering.

- Vi kan inte i dag säga exakt hur stor ekonomisk skada dessa personer har drabbats av. Det vet vi först när Försäkringskassan har rättat alla ärenden. Men en uppskattning är att det rör sig om mellan fyra och tio miljoner kronor som nu dessa personer ska få tillbaka, säger Stefan Popovic, avdelningschef, Arbetsförmedlingen

I den genomgång av alla misstänkt felaktiga sanktionsbeslut framkommer det att ytterligare 17 499 felaktiga beslut har skickats iväg. I dessa ärenden har inte den arbetssökande drabbats direkt, men de rättas för att säkerställa att det inte påverkar eventuell ersättning i framtiden.

Pressmeddelandet i sin helhet