23 april 2019

Nu rättas felaktiga beslut för programdeltagare

I februari informerade vi om en risk att arbetssökande i program kunde ha fått felaktiga sanktioner kopplade till sina aktivitetsrapporter. 15 000 ärenden lämnades över till Försäkringskassan för korrigering. Rättningen kommer att genomföras den 25-26 april.

Det var i mars som Arbetsförmedlingen lämnade över 15 000 felaktiga ärenden till Försäkringskassan. Nu står det klart att rättningen i dessa ärenden kommer att genomföras den 25-26 april. Samtidigt går det ut ett brev till de berörda personerna. Om man ändå har frågor går det bra att kontakta Enheten ersättningsprövning via e-post: ersattningsprovning@arbetsformedlingen.se eller via telefon 0771-416 416 mellan kl. 9-12.

Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan kommer sedan att ske under april och maj enligt nuvarande tidsplan.

Sedan mars 2015 har redan 38 000 ärenden prövats, antingen för att ytterligare information har inkommit eller efter att den arbetssökande begärt omprövning. Av dessa ändrades 35 000 ärenden och de övriga fick avslag.