15 april 2019

Inriktningsbeslut klart om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

De centrala förhandlingarna om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät är avslutade och myndigheten har fattat ett inriktningsbeslut i enlighet med det förslag som presenterades för drygt två veckor sedan.

Det framtida kontorsnätet omfattar 106 egna kontor med varierande öppettider.

– Det är viktigt att förstå att vi inte har fattat beslut om enskilda kontorsnedläggningar i det här skedet. Inriktningsbeslutet innebär att verksamheterna på 132 kontor successivt kommer att avvecklas under 2019-2020. Vi kommer att ta beslut om avveckling för varje enskilt kontor. Besluten kommer att föregås av samverkan, riskanalys och riskbedömning samt samråd med externa partners för att hitta nya sätt att bedriva verksamhet som inte är bundna till att vi har egna lokaler säger regiondirektör Eva-Lisa Höglund.

Genomarbetat beslutsunderlag

Inriktningsbeslutet är fattat efter att de centrala förhandlingarna med de fackliga organisationerna avslutats. Liksom tidigare regionsamverkan slutade förhandlingarna i oenighet.

– Inriktningsbeslutet är helt nödvändigt eftersom en bantad budget innebär att Arbetsförmedlingen varslat 4 500 medarbetare. Vi är därför tvungna att koncentrera våra resurser till färre orter. Beslutet om det framtida kontorsnätet grundar sig på ett väl genomarbetat underlag. Ett omfattande analysarbete har genomförts där vi vägt in den kraftiga utbyggnaden av Arbetsförmedlingens service på distans och digitala tjänster. Våra nya kunder ska ju i första hand möta oss på webben eller via telefon, chatt eller video. På kontoren ska vi framöver endast erbjuda service genom bokade möten med dem som vi bedömer har behov av extra stöd, säger Eva-Lisa Höglund.