10 april 2019

Fler än 1 000 personer åtalade i gemensam satsning

Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under förra året. Nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt utdömdes jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var 145 miljoner, det högsta under de senaste fem åren.

Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och riktar in sig mot organiserad brottslighet, bland annat i utsatta områden.

– Den samlade styrkan hos de samverkande myndigheterna gör det möjligt att långsiktigt och uthålligt bekämpa helheten i den organiserade brottsligheten där våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet ofta hänger ihop, säger rikspolischef Anders Thornberg, ordförande i Samverkansrådet.

Under 2018 pågick som mest 27 nationella operativa insatser inom ramen för samverkan, därtill flera regionala insatser. Förra året utdömdes 304 fängelseår i tingsrätt kopplat till arbetet i satsningen, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2017. Utfallet för 2018 innebär att över 1 000 personer åtalats i tingsrätt sedan 2014.

Fokus på brott mot välfärdssystemet

Under 2018 inriktade de 12 samarbetande myndigheterna också mer av sitt arbete mot att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemet.

Sedan 2014 har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sparat 280 miljoner kronor till statskassan genom sitt arbete i satsningen. Arbetsförmedlingen har sedan 2014 gjort återkrav på närmare 36 miljoner kronor. Vi har även gjort besparingar på närmare 11 miljoner genom att avbryta eller neka felaktiga utbetalningar.

Beloppet för beslutade höjningar av skatt på grund av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet uppgick till 145 miljoner kronor, vilket är det högsta sedan 2014.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Relaterad information

Pressmeddelandet i sin helhet