4 april 2019

Risk för brist på arbetskraft i stora delar av landet visar ny rapport

En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar befolkningsutvecklingen i Sverige fram till 2030 och hur den påverkar tillgången på arbetskraft. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika regioner.

I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner, fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder.

Det här innebär att vissa kommuner får fler äldre, samtidigt som antalet invånare i arbetsför ålder minskar.

– Det innebär att det kommer att finnas stora behov av till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben, säger Maria Salomonsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Övertorneå är den kommun som väntas förlora störst andel invånare i arbetsför ålder. Samma negativa utveckling väntar flera kommuner i Norrlandslänen, Värmland och Kalmar. Storstadsområden och kommuner nära större städer kan tvärtom räkna med en ökning av folk i arbetsför ålder. Knivsta, mellan Stockholm och Uppsala, är den kommun som får störst andel nya invånare mellan 16 och 64 år.

Arbetsförmedlingens rapport bygger på underlag från SCBs befolkningsprognoser. Den visar att Sverige kommer att få totalt 420 000 fler utrikes födda 16-64-åringar fram till 2030, medan inrikes födda endast växer med 30 000 personer.