27 mars 2019

Nu börjar rättningen av felaktiga beslut för programdeltagare

I februari informerade vi om att det fanns risk att arbetssökande i program kunde ha fått felaktiga sanktioner kopplade till sina aktivitetsrapporter. Nu har granskningen kommit så långt att 15 000 ärenden har lämnats över till Försäkringskassan för korrigering.

– Det känns jättebra att vi nu kan sätta igång med rättningen av de beslut som har blivit fel. Dessutom är det positivt att det har visat sig att merparten av de felaktiga besluten redan har ändrats när arbetssökande har hört av sig för att ompröva besluten eller när ytterligare information inkommit i efterhand till ärendet, säger Stefan Popovic, chef för avdelningen Kundsupport och ersättning.

Nu lämnar Arbetsförmedlingen över 15 000 ärenden där beslut har blivit fel till Försäkringskassan för rättning. Hur lång tid det tar innan de arbetssökande får information om ändring av beslut i deras ärende kan variera, men de flesta får information från och med slutet av den här veckan, det vill säga vecka 13.

Vi tar kontakt

Som arbetssökande behöver man inte själv göra något om man misstänker att man är berörd. Arbetsförmedlingen kommer att kontakta alla arbetssökande som har fått ett felaktigt beslut. Om man som arbetssökande ändå har frågor kan man kontakta Enheten ersättningsprövning via e-post: ersattningsprovning@arbetsformedlingen.se eller via telefon 0771-416 416 mellan kl. 9-12.

Informeras via brev

Informationen till de berörda arbetssökande kommer som ett brev eller till digital brevlåda. Hur lång tid det tar om ändring av beslut i deras ärende kan variera, de första utskicken påbörjades i slutet av mars.

Nu rättas besluten

Nu kommer Försäkringskassan att rätta de beslut som har blivit fel. Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan kommer sedan att ske under april och maj enligt nuvarande tidsplan.

Sedan mars 2015 har 38 000 omprövningsärenden skapats efter att det har inkommit ytterligare information eller efter att den arbetssökande begärt omprövning. Av dem har 35 000 ändrats och de övriga avslagits.

Det återstår dock ytterligare ärenden innan granskningen är helt klar. Ett hinder på vägen är att de här ärendena är mer än tre år gamla och därmed arkiverade. Arbetsförmedlingen undersöker möjligheten att få tillgång till ärendena.