26 mars 2019

Turordningskretsar klara inför uppsägningar på Arbetsförmedlingen

Vart och ett av Arbetsförmedlingens tio marknadsområden utgör en egen turordningskrets. Turordningen inom varje marknadsområde bestäms utifrån de anställdas arbetsuppgifter och statliga anställningstid. Samtidigt kommer omkring 700 arbetsförmedlare på lokala kontor att få jobb på kundtjänst.
Det är några av grundprinciperna för myndighetens kommande uppsägningar som arbetsgivare och facken är överens om.

Överenskommelsen om turordning innebär att anställda med jämförbara arbetsuppgifter och som har sin placering inom samma marknadsområde tillhör samma krets. Anställda som tillhör huvudkontorets avdelningar tillhör den turordningskrets i det geografiska område som de har sin grundplacering.

Det finns dock två undantag från grundprincipen. Dels utgör Gotland en egen turordningskrets, dels utgör alla kundtjänstenheter en gemensam turordningskrets.

I april påbörjas turordningsförhandlingarna. Då upprättas listor för varje krets där den totala statliga anställningstiden avgör turordningen för varje anställd.

700 arbetsförmedlare till kundtjänst

Som planerat byggs kundtjänst ut från 800 till cirka 1 500 anställda. Det innebär en överflyttning av cirka 700 arbetsförmedlare – som annars riskerar uppsägning – från lokala arbetsförmedlingskontor till kundtjänst.

Detta kommer att utgå från principen om närhet till kundtjänstkontoret, alltså anställda med upp till två timmars pendlingsavstånd till kundtjänstkontoret.

– Arbetsförmedlarkompetensen på lokalkontoren är naturligtvis en väldig tillgång när vi nu bygger ut kundtjänstverksamheten på alla 15 kundtjänstorterna. Det är viktigt att hålla högt tempo i kundtjänstutbyggnaden, och jag välkomnar verkligen de medarbetare som i dag jobbar på våra kontor att börja jobba hos oss, säger Gunilla Dyrhage, chef för verksamhetsområde Direkts avdelning Arbetssökande.

Uppsägningar sker successivt

Nu pågår en process kring hur många som behöver sägas upp för att myndigheten ska klara årets besparingar. Beslut om uppsägningar kommer att ske successivt med början tidigast i april.

– Exakt hur många som slutligen kommer att sägas upp vet vi först när omställningsprocessen är avslutad eftersom det är beroende av personalomsättningen, till exempel personal som slutar på grund av att de hittar andra jobb, går i pension, tar tjänstledigt och är föräldralediga med mera, säger HR-direktör Lena Hadad.