13 mars 2019

Arbetsförmedlingen omfördelar budgeten för 2019

Efter en konsekvensanalys har Arbetsförmedlingens ledning beslutat att omfördela förvaltningsanslaget mellan myndighetens marknadsområden. Detta för att få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt i hela landet.

Den reviderade budgeten som nu går ut till marknadsområdena innebär nästan en halvering av förvaltningsanslaget och av antalet anställda i förmedlingsverksamheten på arbetsförmedlingskontoren. Omfördelningen innebär att några marknadsområden får mer pengar medan andra får mindre jämfört med den tidigare tilldelningen.

Service på distans dubbleras

Samtidigt ska antalet arbetsförmedlare som jobbar med personlig service på distans, via telefon, chatt eller videomöten, nästan dubbleras. Service på distans innebär att arbetssökande bokar sitt planeringssamtal med en arbetsförmedlare som gör den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, coachar och vägleder kunderna. I höst kommer alla nyinskrivna kunna ta del av service på distans. Och i takt med att fler arbetsförmedlare arbetar på distans och mer service kan ges på distans minskar behovet av att vända sig till kontoren.

Avveckling av kontor

Myndighetens ledning har också tagit beslut om att avveckla drygt hälften av arbetsförmedlingskontoren. Beslut om vilka kontor som kommer att avvecklas väntas i slutet av mars.

- Förenklat kan man säga att vi tar från de marknadsområden som har haft mest och omfördelar till de som haft minst. Syftet är att personalneddragningarna ska fördelas så jämt som möjlig. Vad vi vill uppnå är att ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt i hela landet, säger regiondirektör Eva-Lisa Höglund.

I kommuner där Arbetsförmedlingen inte kommer att ha egna lokaler vill myndigheten lösa det genom samarbetsformer med externa parter som exempelvis kommuner och andra myndigheter.

Marknadsområdescheferna ska nu analysera den omfördelade budgeten, se över bemanningen på kontoren samt göra en riskbedömning. Efter lokal samverkan kommer budgeten och bemanningen i marknadsområdena att fastställas.

Vilka medarbetare som kommer att behöva sägas upp avgörs först efter att de fackliga förhandlingarna avslutats. Uppsägningar kommer att ske successivt med början tidigast i april.