6 mars 2019

Chefen för kundsupport och ersättning: ”Merparten av de felaktiga besluten korrigeras inom de närmsta veckorna”

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, Stefan Popovic, chef för avdelningen kundsupport och ersättning, och Filippa Jennersjö, verksamhetsområdeschef it, kallades till riksdagens arbetsmarknadsutskott. Anledning var situationen med de felaktiga sanktionerna till arbetssökande i program.

När aktivitetsrapportering för programdeltagare infördes i mars 2015 skedde det genom en automatiserad lösning. Fram till nu har drygt 500 000 beslut om varning eller sanktion tagits och av dem uppskattas cirka 10–15 procent vara felaktiga.

Av den anledningen frågades GD Mikael Sjöberg, Filippa Jennersjö och Stefan Popovic tisdagen 5 mars ut av Arbetsmarknadsutskottet. Utskottet hade vikt 30 minuter för utfrågningen men den pågick under nästan en timme.

– Vi gick igenom händelseförloppet som lett fram till den här situationen, vad vi gjort för att det inte ska hända igen och vad som händer framöver. Utskottet tackade för sakliga och ärliga svar och vi fick inte med oss några frågor tillbaka utan kunde redogöra för allt på plats, säger Stefan Popovic. 

Ny funktion för egenkontroll

Det tidigare, automatiserade beslutssystemet, gjorde det svårt att upptäcka eventuella fel. För tillfället hanteras alla beslut manuellt men inom de kommande veckorna återupptas det automatiserade beslutssystemet, uppdaterat med bland annat en funktion för egenkontroll (stickprovskontroller).

– De tekniska förutsättningarna är betydligt bättre i dag än när vi byggde vårt system 2014. Vår nya it-plattform ger en betydligt stabilare grund att stå på. Det, tillsammans med egenkontrollen och de lärdomar vi dragit, gör att vi är betydligt tryggare i dag i att det här problemen inte uppstår igen.

Arbetet med att rätta de felaktiga besluten är i full gång

– Merparten av de drabbade kunderna kommer inom de närmsta veckorna ha fått sina beslut korrigerade och blivit personligen informerade. I de fall där Försäkringskassan är inblandad kan det dock ta lite längre tid.

Stefan Popovic vill poängtera att varningar och felaktiga sanktioner rättats också tidigare.

– Sedan mars 2015 har 38 000 omprövningsärenden skapats efter att det inkommit ytterligare information eller efter att den arbetssökande begärt omprövning. Av dem har 35 000 ändrats och de övriga avslagits.