28 februari 2019

Statskontoret: Förnyelseresan har gett effekt

En lägesrapport som vi kommer att ha nytta av och visar att vi har satsat rätt på förändring och digitalisering – enligt plan kommer vi nu att accelerera leveransen av digitala tjänster och i snabbare takt se effekter, kommenterar generaldirektör Mikael Sjöberg rapporten från Statskontoret om Arbetsförmedlingens ledning och styrning.

Statskontoret konstaterar att inriktningen på Arbetsförmedlingens förändringsarbete är relevant och att förändringarna har genomförts effektivt i många delar.

– Jag är stolt över att vad vi tillsammans, under förnyelseresan, skapat så här långt. Det har varit fantastiskt att tillsammans med så många medarbetare förändra en myndighet, säger Mikael Sjöberg.

”De digitala framstegen gör att Arbetsförmedlingen står väl rustad oavsett vilken inriktning regeringen vill att myndigheten ska ha framöver. En förbättrad intern styrning gör också att myndigheten har en bra grund för att fortsätta driva och anpassa förändringsarbetet”, skriver Statskontoret i rapporten om myndighetens ledning och styrning.

– Vår IT-avdelning har de senaste tre åren gjort ett oerhört grundarbete för att få på plats en modern teknisk plattform som ger förutsättningar för automatisering och en datadriven verksamhet. Nu kommer vi precis enligt plan att successivt börja leverera digitala tjänster som kommer att förbättra och underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att mötas, säger Mikael Sjöberg.