26 februari 2019

Därför tar Arbetsförmedlingen in konsulter till kundtjänst

Arbetsförmedlingen har nyligen varslat 4 500 anställda. Samtidigt tar myndigheten in konsulter till kundtjänst via bemanningsföretag i stället för att flytta över personal som nu riskerar att bli uppsagda.

Erik Sandström, direktör för verksamhetsområde Direkt, varför gör Arbetsförmedlingen så här?

– Jag förstår att det kan verka oförnuftigt och okänsligt att ta in bemanningskonsulter samtidigt som man varslar. Anledningen är att vår kundtjänst i dagsläget inte har tillräckligt med personal. Bland annat leder detta till långa telefonköer för våra kunder och en ansträngd arbetsmiljö för våra medarbetare på kundtjänst.

Vad ska den inhyrda personalen jobba med för ärenden?

– Efter en kortare utbildning ska personalen ta emot ärenden av enklare slag. Det kan handla om att få svar på frågor kring användandet av våra digitala tjänster och hur man aktivitetsrapporterar. Komplicerade frågor som kräver arbetsförmedlarkompetens tas om hand av våra arbetsförmedlare.

Hur länge ska Arbetsförmedlingen använda sig av bemanningsföretaget?

– Planen är att ha dessa 30 inhyrda konsulter fram till och med augusti. Det avtal som skrivits med bemanningsföretagen gör det dock möjligt att avsluta konsulterna tidigare än planerat. Det återstår alltså att se exakt hur länge varje enskild konsult ska vara kvar.

Finns det planer på att hyra in fler personer från bemanningsföretag utöver de 30 personer som redan har rekryterats?

– Det finns inga sådana planer. Vår förhoppning är självklart att vi kommer igång med processer för att arbetsleda arbetsförmedlare från regionerna så snart som möjligt. Men vi måste samtidigt respektera förhandlingarna och processerna som nu pågår mellan arbetsgivaren och de fackliga parterna.

Kommer de bemanningsanställda att anställas av Arbetsförmedlingen på sikt?

– Nej, det är inte planen. Myndigheten vill självklart i första hand arbetsleda arbetsförmedlare från regionerna till kundtjänst, i stället för att rekrytera extern personal.