13 februari 2019

Risk för felaktiga sanktioner till arbetssökande

Ett relativt stort antal arbetssökande kan ha fått en varning eller en sanktion för att de inte har lämnat in sin aktivitetsrapport. Alla personer som felaktigt har drabbats kommer att få sina ärenden korrigerade, förutsatt att de hör av sig till Arbetsförmedlingen.

Drygt 500 000 automatiska beslut om varning eller sanktion har tagits under den aktuella perioden. Av dem uppskattas cirka 10–15 procent vara felaktiga. De berörda arbetssökande som hör av sig kommer att få sina ärenden granskade. Endast personer som har deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program har påverkats.

Det finns flera orsaker till de felaktiga besluten. Ovanligt stora driftstörningar under hösten 2018 gjorde det svårt för arbetssökande att aktivitetsrapportera på webben. Det har även funnits problem kopplat till våra systemstöd som ärendena handläggs i. Vidare har det förekommit att manuellt inlämnade aktivitetsrapporter inte har registrerats i systemet. Slutligen finns en rad andra orsaker som handlar om den arbetssökandes rapporteringsskyldighet och att arbetsförmedlare inte uppdaterar på rätt sätt. Detta skapar felaktiga meddelanden som sedan hanteras automatiskt.

Omfattningen av felet upptäcktes i augusti 2018. Enskilda ärenden har korrigerats i samband med att arbetssökande har hört av sig på grund av en felaktig sanktion. Från och med september har alla ärenden som rör ej inkomna aktivitetsrapporter behandlats manuellt. Detta för att minimera risken att fler personer drabbas.