8 februari 2019

Svårt att ge alla svar om neddragningar

Arbetsförmedlingen ska genomföra stora neddragningar i år och har varslat 4 500 anställda. Vad blir konsekvenserna för verksamheten? Och var kommer personalnedskärningar att ske?

- Det finns många frågor som tyvärr kommer vara obesvarade ännu en tid. Det är naturligtvis ingen önskvärd situation men något som vi måste hantera efter den typ av budgetprocess som landet fick i december, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.

Inom myndigheten pågår nu flera processer som sammantaget ska belysa konsekvenserna av Arbetsförmedlingens stora neddragning av förvaltnings- och programanslagen. Samtidigt ska strategin med att accelerera kanalförflyttningen genomföras så att en stor del av kunderna får service via digitala tjänster och via telefon, chatt och video.

Budgetplanering för en samlad bedömning

Arbetet med budgetplaneringen är just nu i full gång. Cheferna planerar verksamheten utifrån de ekonomiska ramar som man fått. Uppgiften är också att tydliggöra konsekvenserna av neddragna budgetar. Detta för att ledningen ska få en samlad bild innan budgetarna på olika nivåer slutligen beslutas.

- Jag förstår att det finns en stor oro och många frågor bland medarbetare och externa samarbetspartners kring konsekvenserna. Det går inte att ge svar på alla frågor ännu. De många planeringsprocesser vi är mitt uppe i måste slutföras innan vi kan ge tydliga besked om hur neddragningarna slår. I dagsläget är bedömningen att vi har den bilden inom en månad, säger Mikael Sjöberg.

Färre kontor

Förra veckan varslade Arbetsförmedlingen 4 500 medarbetare. Det innebär bland annat att det kommer att bli aktuellt att stänga arbetsförmedlingskontor.

- Hur många och var är för tidigt att säga. Men att vi måste göra förändringar i kontorsnätet är nödvändigt. Vi kan inte genomföra en så stor personalneddragning utan att göra förändringar i antalet kontor, menar Mikael Sjöberg.

Den konsekvensbeskrivning av minskat förvaltningsanslag som nu tas fram och som till stora delar påverkar medarbetarna i regionerna är en förutsättning innan beslut kan fattas så att omställningsprocessen kan inledas på allvar.

Uppsägningar kommer ske successivt

- Vi har en bra dialog med de fackliga parterna där alla har respekt för att det är en process som behöver få ta sin tid. Det är mycket material som behöver bearbetas och analyseras den närmaste tiden. Allt kommer inte heller att vara klart samtidigt utan besked om uppsägningar kommer att ske successivt. Som det ser ut nu med början tidigast i slutet av mars eller i april, säger Mikael Sjöberg.