8 februari 2019

Arbetsförmedlingen vann rättsprocess

Arbetsförmedlingen har vunnit en rättsprocess i Hovrätten mot dataföretaget CGI. Hovrätten slår fast att CGI inte levererat en it-tjänst i tid. Det är också CGI som är ansvarigt för felen i den tjänst som levererats.

- Vi välkomnar domen. Det är viktigt att myndigheter får den leverans av tjänst som har upphandlats, så var det tyvärr inte i det här fallet, säger Anna Middelman, rättschef på Arbetsförmedlingen.

Tvisten handlar om ett nytt digitalt ärendesystem som Arbetsförmedlingen skulle införa i stället för ett tidigare, pappersbaserat. Leveranserna från CGI blev dock kraftigt försenade och höll inte avtalad kvalitet.

Hovrättens dom innebär att CGI ska betala cirka 20 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen och ca 8,5 miljoner i rättegångskostnader på grund av förseningarna och brister i den it-tjänst som levererades. Av domen framgår också att Arbetsförmedlingen varit drivande för att komma tillrätta med felen och att det är CGI som är ansvarigt för förseningen.