30 januari 2019

Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda

Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning. Anledningen är en kraftigt minskad budget för 2019. Myndigheten kommer omgående att inleda förhandlingar med de fackliga parterna om neddragningen.

Hur många som faktiskt kommer att sägas upp och vilka orter som berörs är ännu inte klart. Arbetsförmedlingen har i dag cirka 13 500 anställda och 430 konsulter på sammanlagt 242 arbetsförmedlingskontor runt om i landet.

– Det är ett tungt beslut vi har tagit. Vi kommer att göra allt för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland annat genom Trygghetsstiftelsen, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 2019 – där bland annat kostnader för personal ingår – innebär en minskning med 800 miljoner kronor jämfört med 2018. Utöver denna neddragning har myndigheten även fått 4,5 miljarder kronor mindre 2019 jämfört med 2018 för programinsatser för arbetssökande.

Utvecklingen av de digitala arbetsförmedlingstjänsterna fortsätter som tidigare planerat och är nödvändig för att ge det stöd som arbetssökande och arbetsgivare behöver.

– Januariavtalet (överenskommelsen mellan S-MP-regeringen, C och L) innebär stora förändringar för Arbetsförmedlingens uppdrag. Det blir smalare och mer fokuserat. Förnyelsen av myndigheten och den digitalisering vi genomför har lagt en god grund för att fortsätta leverera på en hög nivå, säger Mikael Sjöberg.