28 januari 2019

Stora förändringar väntar Arbetsförmedlingen

På grund av nya förutsättningar kommer Arbetsförmedlingen att genomföra stora förändringar inom myndigheten. Under 2019 väntar både fortsatta satsningar och kraftiga besparingar.

Arbetsförmedlingen fortsätter utvecklingen av digitala tjänster och arbetet med att få en ny organisation på plats den 1 juli. Samtidigt finns besparingskrav kopplade till statsbudgeten som röstades igenom i riksdagen i slutet av förra året. Budgeten innehåller bland annat minskade programmedel och kraftiga besparingar inom förvaltningsanslaget. Det innebär att myndigheten behöver minska antalet anställda.

Förutsättningar kan ändras

Arbetsförmedlingens verksamhetsplan och budget för 2019 bygger på de förutsättningar som råder just nu. Den nya regeringen förväntas komma med en ändringsbudget som kan förändra förutsättningarna. Den politiska överenskommelsen mellan S, MP, C och L (januariavtalet) kan också skapa andra förutsättningar.

– Vi är väl medvetna om att stora förändringar väntar Arbetsförmedlingen, och vi behöver vara beredda på att förutsättningarna kan förändras både på kort och på lång sikt. Det är mycket troligt att det kommer ske ytterligare organisationsförändringar utifrån de nya anslagsnivåerna och när januariavtalet preciseras, säger generaldirektör Mikael Sjöberg.