28 september 2018

Därför flyttar Arbetsförmedlingen arbetsgivararbetet till Stockholm C

Måndagen den 1 oktober flyttar Arbetsförmedlingen in i ankomsthallen på Stockholms centralstation. Under hela veckan finns medarbetare från myndigheten på plats för att träffa småföretagare och ge råd kring rekryteringsfrågor.

Varför gör Arbetsförmedlingen den här satsningen?

– Det finns tre huvudsakliga syften. För det första behöver vi komma i kontakt med ännu fler arbetsgivare, främst småföretagare, som har potential att växa och som vill rekrytera. Ju fler arbetsgivare vi har kontakt med desto större är möjligheterna för oss att matcha de personer som söker ett arbete, framför allt de som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

– För det andra vill vi bredda synen på kompetens. Småföretagare utgör 99 procent av alla företag i Sverige. Vi vet att många vill anställa, men de har problem att hitta rätt kompetens. Vi behöver skapa en medvetenhet bland arbetsgivare att man måste tänka nytt vid rekrytering och kring hur man ser på kompetens. Till exempel att se bortom cv:t och mer till personlighet och det vi kallar mjuka kompetenser.

– Och för det tredje bidrar det till att bredda Arbetsförmedlingens nätverk. Det är väldigt viktigt för oss att samarbeta med andra organisationer och aktörer som har samma mål som vi: att arbetsgivare och arbetssökande hittar varandra.

Varför har ni valt att vara just på den här platsen?

– Stockholms centralstation är en av de platser i Sverige där det rör sig flest människor varje dag. En genomsnittlig vardag passerar omkring 200 000 personer, och nästan hälften av dem tillbringar minst en halvtimme på stationen. Det här är alltså en bra möjlighet att nå ut till nya småföretagare. Vi kommer dit kunden är, så att kunden inte behöver komma till oss. Om du inte har möjlighet att komma dit under veckan kan du anmäla intresse för rådgivning här, så kontaktar vi dig, säger Mikael Hvinlund.

Vad kommer att hända på plats under veckan?

– Vi kommer att ge rådgivning till småföretagare kring rekrytering. Vi visar även upp våra digitala tjänster för arbetsgivare, bland annat vår nya rekryteringstjänst Snabbintervjuer som har väckt stort intresse både i Sverige och utomlands. Vår kampanj Gör plats kommer att vara där för att informera om hur man kan rekrytera med stöd och hur man kan se kompetens där man kanske inte trodde den fanns, säger Mikael Hvinlund.

– Vi genomför också seminarier som handlar om olika ämnen, till exempel om kompetens hos äldre och den nya gig-ekonomin och hur man som småföretagare kan tänka kring de frågorna.

Vad kostar den här satsningen på småföretagen?

– Totalt investerar vi 3,5 miljoner kronor av vår kommunikationsbudget, vilket är kostnadseffektivt för att betydligt fler småföretag ska få insikter om kompetens och hjälp med sin rekrytering. Att människor har jobb och att företag har rätt kompetens är ett stort värde för arbetssökande, arbetsgivare och Sverige i stort.

– Vi kommer givetvis att följa upp resultatet på olika sätt: hur många företagare vi får kontakt med, hur många som anställer, hur många som får olika typer av stöd och så vidare.