27 september 2018

Arbetsförmedlingen intervjuar tusentals arbetsgivare inför prognosen

Hur utvecklas arbetsmarknaden de närmaste åren? Vilka konsekvenser får bristen på arbetskraft? De närmaste veckorna kommer över 16 000 arbetsgivare i landet att intervjuas av Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visade på en urstark arbetsmarknad där sysselsättningen väntas öka med sammanlagt 145 000 personer i landet i år och nästa år. Samtidigt fortsätter bristen på arbetskraft att bromsa tillväxten av jobb.

Prognosarbetet igång

I september går startskottet för Arbetsförmedlingens nya prognosarbete. I höst planerar Arbetsförmedlingen att intervjua närmare 14 000 privata arbetsgivare och drygt 2 300 offentliga verksamheter runtom i landet.

– Vi kommer bland annat att fråga hur bristen på arbetskraft har utvecklats och om den har fått arbetsgivarna att fortsätta sänka sina krav på utbildning och erfarenhet, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

"Intervjuerna är nödvändiga"

Arbetsförmedlingen kommer också att undersöka hur både privata och offentliga arbetsgivare ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

– Intervjuerna med arbetsgivare i varje kommun i hela landet är nödvändiga för vårt arbete med prognosen. De hjälper oss också att fånga upp arbetsgivarnas rekryteringsbehov och att utveckla våra kontakter med arbetsgivarna, säger Håkan Gustavsson.

Publiceras i december

Intervjumaterialet bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en arbetsmarknadsprognos som publiceras den 12 december. Det blir en övergripande prognos för hela landet. Dessutom presenteras prognoser om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för varje län.