4 september 2018

Allt fler hittar jobbet via Arbetsförmedlingen

Av alla som var inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen och fick nytt jobb förra året fick 20 procent jobbet via Arbetsförmedlingen, en andel som ökat varje år från 2011. Det visar siffror från Arbetsförmedlingens Lämnatundersökning.

Sveriges Radios Ekot rapporterar i dag tisdag att endast 11 procent av de som påbörjade en ny anställning i Sverige under 2017 uppgav att de fick sitt jobb via Arbetsförmedlingen, främst genom att söka på Platsbanken. Statistiken kommer från SCB:s arbetskraftsundersökningar.

Andelen 11 procent baseras på alla som fick en ny anställning under 2017, vilket var 1,5 miljoner personer. I Arbetsförmedlingens Lämnatundersökningar baseras siffrorna istället på dem som faktiskt varit inskrivna som arbetslösa eller deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program under 2017.

Då kan man se att 19,9 procent av de som fick ett nytt jobb under året uppgav att de fick det via Arbetsförmedlingen. De flesta (14,7 procent) hittade jobbet på Platsbanken medan 5,2 procent fick tips om jobbet via Arbetsförmedlingens anställda.

Räknar man in också olika former av subventionerade anställningar ökar Arbetsförmedlingens andel av de förmedlade jobben under 2017 till 23,3 procent.

Arbetsförmedlingen har varje år sedan 2011 ökat sin andel av de förmedlade jobben, både för osubventionerade och subventionerade anställningar.

I Lämnatundersökningen har de arbetssökande även fått svara på frågan om de har fått sitt senaste jobb helt eller delvis med stöd från Arbetsförmedlingen. Av de som har fått ett osubventionerat arbete svarar 34,3 procent ja. Om man också räknar in dem som har fått subventionerade anställningar ökar den siffran till 42,1 procent.

Fotnot 1: Formella kanaler omfattar rekryteringsföretag, jobbsajter, dagstidningars annonser, och så vidare.

Fotnot 2: Informella kanaler omfattar familj, vänner, bekanta och direkt kontakt med arbetsgivare

Hur arbetslösa och programdeltagare, som fått ett osubventionerat eller subventionerat arbete, har fått information om jobbet, 2011-2017, procent