9 augusti 2018

Arbetsförmedlingen tackar företag som tagit emot nyanlända genom 100-klubben

3 728 personer har hittills fått praktik eller en subventionerad anställning hos företag som anslutit sig till 100-klubben. Arbetsförmedlingen och regeringen tackar nu de företag som har uppnått målen.

100-klubben är ett regeringsinitiativ som lanserades hösten 2015. Det går ut på att företag erbjuder sig att ta emot minst 100 nyanlända under tre år. Syftet är att nyanlända ska få möjlighet att etablera sig på svensk arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingens roll är bland annat att erbjuda en kontaktväg in och hjälpa arbetsgivaren att hitta lämpliga kandidater.

Över 3 700 i praktik eller arbete

Sedan oktober 2015 har 31 företag sammanlagt tagit emot 3 728 nyanlända. Det rör sig om 67 procent praktikplatser och 33 procent subventionerade anställningar. Drygt var tredje deltagare är kvinna, och nästan hälften av de som fått ta del av insatserna är mellan 24 och 36 år.

Av de som har haft praktik har drygt 28 procent jobb 90 dagar efter avslutad insats. För de som har haft anställningsstöd är siffran nästan 41 procent.

– Genom 100-klubben får nyanlända en bra möjlighet att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Nyanländas kompetens behövs i Sverige, och det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att ta tillvara den, säger Johanna Sjödin, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Hoppas på fortsatt samarbete

På torsdagen tackade Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg de företag i 100-klubben som uppnått målet att ta emot minst 100 nyanlända på tre år. Även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson närvarade.

– Arbetsförmedlingen hoppas att det goda samarbetet med företagen i 100-klubben kommer att fortsätta även framöver. Det här är en av många olika insatser som vi erbjuder för att förbättra nyanländas chanser att få ett jobb, säger Johanna Sjödin.