3 juli 2018

Jobskills återlanseras med förbättrad sökfunktion och stärkt integritetsskydd

Arbetsförmedlingen lanserar i dag en ny version av cv-databasen Jobskills. Den nya versionen innehåller en förbättrad sökfunktion för arbetsgivare och har ett stärkt skydd för användarnas integritet.

Jobskills är ett digitalt verktyg som asylsökande kan använda för att kartlägga sin kompetens och få information om den svenska arbetsmarknaden. Det kan också användas för att underlätta kontakten med arbetsgivare och därmed etableringen för nyanlända i Sverige.

I maj stängdes tillfälligt arbetsgivares möjligheter att söka uppgifter om kandidater i databasen eftersom det fanns en osäkerhet kring hur informationen skulle kunna användas. Från och med tisdagen den 3 juli öppnas möjligheten för arbetsgivare att kunna söka i systemet igen. Skillnaden mot tidigare är att skyddet för de asylsökandes integritet har stärkts. Bara information som rör de arbetssökandes kompetens är sökbar.

Med Jobskills kan arbetsgivare fånga upp kompetens och hitta dolda talanger före andra. Samtidigt får de asylsökande chans att snabbare knyta kontakter eller få ett jobb under den tid som asylbedömningen pågår.   

Idag finns över 40 000 profiler registrerade varav cirka 15 000 användare har angett sig som asylsökande.

Mer information

Jobskills webbplats