29 juni 2018

Sifo: Ökat förtroende för Arbetsförmedlingen

Allmänhetens förtroende för Arbetsförmedlingen ökar, enligt en ny Sifo-undersökning. Myndigheten står för en av de största ökningarna i mätningen. Men Arbetsförmedlingen har fortfarande en av de lägsta förtroendesiffrorna.

Varje år presenterar undersökningsföretaget Kantar Sifo ett så kallat anseendeindex för myndigheter, som visar allmänhetens förtroende för några av landets statliga myndigheter. Områden som mäts är allmänt rykte, känslomässig samhörighet och organisationens kompetens.

”Fler märker att vi har förbättrats”

I årets mätning har Arbetsförmedlingen klättrat fem steg på listan jämfört med förra året och landar nu på minus 25. Myndigheten gör därmed en av de största ökningarna i årets undersökning.

– Det är glädjande att vi går upp i förtroendemätningen. Vi klättrar även i SEB:s förtroendemätning som kom nyligen, och det visar att fler nu börjar märka att vi har förbättrats på mängder av områden. Fler ser att vi presterar bra resultat, till exempel inom etablering och ungdomar. Dessutom tror jag att de kliv vi tagit vad gäller samverkan med kommuner och företag nu börjar märkas även i förtroendet, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen ligger dock alltjämt kvar på sistaplatsen, som i år delas med Migrationsverket. Försäkringskassan får något högre förtroende med minus 20. I topp återfinns Kustbevakningen och SMHI, på plus 61 respektive plus 54.

Trovärdighet i media viktigt

En av de viktigaste faktorerna för ett högt anseende bland allmänheten är trovärdighet i media, enligt Kantar Sifo.

– Vi bedriver en verksamhet där förtroende är viktigt för våra möjligheter att lyckas med uppdraget. Samtidigt är det en stor utmaning för oss att öka förtroendet då vi hela tiden förekommer i den politiska debatten där vi ofta kritiseras. Det gör att rätt många av de som faktiskt inte har kontakt med Arbetsförmedlingen riskerar att få en negativ bild av oss, säger Mikael Sjöberg.

– Jag är övertygad om att vägen till ett ökat förtroende går via en förbättrad verksamhet. Den modernisering av myndigheten som vi är mitt uppe i kommer leda till att förtroendet fortsätter öka, men det kräver ett tålmodigt arbete.