18 maj 2018

Nu har vi utvecklat och kompletterat vårt stöd till arbetssökande och arbetsgivare 

För att bli ännu bättre i vårt stöd till arbetsgivare och arbetssökande har vi utvecklat och kompletterat våra erbjudanden och tjänster.

Våra tre erbjudanden till arbetsgivare

Rekrytera medarbetare – Här har vi samlat tjänster som stödjer arbetsgivare att hitta och rekrytera rätt kompetens.Till exempel, hitta kandidater.

Ställa om - Här finns tjänster för de arbetsgivare som vill anpassa och utveckla personalstyrkan.
Se kraften
– När en arbetsgivare önskar stöd för att ge potentiella medarbetare praktik eller anställningsstöd.

Våra fyra erbjudanden till arbetssökande

Hitta jobb - Här finns ett antal tjänster för arbetssökande att hitta rätt jobb och ansöka på bästa sätt. Exempelvis, min profil och söka jobb.

Förbättra förutsättningarna - När en arbetssökande behöver tjänster för att öka sina möjligheter att börja jobba.

Byta spår - När hen behöver kartlägga sin kompetens och de olika stegen till nästa jobb finns ett antal tjänster.

Starta eget - När den arbetssökande vill utveckla en affärsidé och komma igång med ett eget företagande.

Våra utvecklade och kompletterade erbjudanden och tjänster är en del av Arbetsförmedlingens förnyelseresa som handlar om att uthålligt och långsiktigt öka vår kund- och samhällsnytta.