8 mars 2018

Så gör vi plats för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet

Hur kan vi bli bättre på att rekrytera inkluderande och hur skapar vi arbetsplatser där allas förmågor kan tas tillvara? Den 21 februari höll Arbetsförmedlingen ett seminarium för statliga arbetsgivare. Här kan du titta på några av talarna i efterhand.

Det är dags att tänka nytt när vi rekryterar om vi ska hitta den kompetens vi behöver. Moderator är Anna Bergholtz. Några av dagens programpunkter:

Maria Johansson ordförande för federationen Lika Unika

Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas rätt att delta och bidra i samhället utifrån förmåga. Vid sidan av sitt uppdrag för Lika Unika är Maria också ordförande för FQ, Forum kvinnor och funktionshinder.

OBS! Klicka på symbolen för undertexter för att se texten (bredvid kugghjulet).  

Stäng

Allas rätt att delta och bidra i samhället

Maria Johansson, ordförande för federationen Lika Unika.


Paulina del los Reyes professor i ekonomisk historia på Stockholms universitet

Paulina har studerat samspelet kring rådande normer och hur det påverkar chanserna i arbetslivet för personer som avviker från dessa. Med ökad insikt om hur vi själva påverkas av rådande normer, kan vi bemöta och bedöma andra människor mer förutsättningslöst, och därmed ökar chansen att vi ser hela individen, hens kompetenser och möjligheter.

OBS! Klicka på symbolen för undertexter för att se texten (bredvid kugghjulet).

Stäng

Hur påverkas vi av rådande normer?

Paulina del los Reyes, professor i ekonomisk historia på Stockholms universitet.


Stefanie Nennstiel Senior Director Diversity & Inclusion, SAP

Innovationer kommer ur nytänkande. Stefanie är programansvarig för Autism at work på det tyska mjukvaruföretaget SAP. Programmet startades 2013 för att få tag på personer med unik it-kompetens som kan bidra med nya perspektiv till företaget och stärka SAP:s konkurrenskraft.

OBS! Klicka på symbolen för undertexter för att se texten (bredvid kugghjulet).

Stäng

Autism at work

Stefanie Nennstiel, Senior Director Diversity & Inclusion, SAP


Anders Barnåvd Unicus Sverige AB

Unicus säljer it-tjänster och alla konsulter som arbetar där har aspergers syndrom. När Anders tog jobbet som vd visste han väldigt lite om aspergers, men han förstod budskapet om diagnosens starka sidor. Genom en företagskultur där medarbetarna kan vara öppna om sina styrkor och svagheter, har man lyckats skapa en arbetsmiljö där allas kompetens kan tas tillvara.​

OBS! Klicka på symbolen för undertexter för att se texten (bredvid kugghjulet).

Stäng

Med fokus på autismens starka sidor

Anders Barnåvd, Unicus Sverige AB.


Susanne Bartels Wittboldt, 
Arbetsgivarrelationer på Arbetsförmedlingen

Susanne har lång erfarenhet av att jobba med anpassningar på arbetsplatser för personer med funktionsnedsättningar. Susanne tipsar om hur du kan skapa förutsättningar för att ta tillvara medarbetarens kompetens, och hur Arbetsförmedlingen kan bidra.

OBS! Klicka på symbolen för undertexter för att se texten (bredvid kugghjulet

Stäng

Vilket stöd kan Arbetsförmedlingen erbjuda

Susanne Bartels Wittboldt, Arbetsgivarrelationer på Arbetsförmedlingen.


Paneldiskussion: Hur blir vi bättre på att rekrytera inkluderande?

Från vänsterAnna Bergholtz moderator, Hedda Mann Arbetsgivarverket, Bengt Eklund Arbetsförmedlingen, Maria Johansson Lika Unika och Annica Nilsson Riksförbundet Attention.

OBS! Klicka på symbolen för undertexter för att se texten (bredvid kugghjulet).

Stäng

Hur blir vi bättre på att rekrytera inkluderande

Paneldiskussion: Hur blir vi bättre på att rekrytera inkluderande?