13 februari 2018

Negativ bild i ny undersökning

Synen på Arbetsförmedlingen som långsam, stelbent och ineffektiv håller i sig. Det visar en ny undersökning som myndigheten genomfört bland kunder och allmänhet.

Den nya studien har genomförts för att öka kunskapen kring bilden av Arbetsförmedlingen och myndighetens tjänster.

Sammanfattningsvis ger allmänhet, arbetsgivare och arbetssökande övervägande negativa omdömen om Arbetsförmedlingens förmåga att utföra sitt uppdrag. Endast var fjärde arbetssökande håller helt eller delvis med om att de haft stor nytta av Arbetsförmedlingen när de söker jobb.

Vad gäller de privata arbetsgivarna är inställningen ungefär densamma. Något fler än var fjärde tycker att det fungerar mycket eller ganska bra att rekrytera genom Arbetsförmedlingen. Däremot ger de offentliga arbetsgivarna ett högre betyg, där motsvarande siffra är nästan fyra av tio.

Pågånde förbättringsarbete

– Vi lyckas helt enkelt inte leva upp till de förväntningar arbetssökande och arbetsgivare har när de kommer till oss, konstaterar Erik Sandström, direktör för Arbetsförmedlingen direkt.

Han menar också att det förstärker betydelsen av det utvecklingsarbete myndigheten är inne i och vikten av att fortsätta att förnya och förbättra service och tjänster.

– Vi har kommit en bra bit på väg, bland annat genom utbyggnaden av våra digitala tjänster, förbättrade resultat där vi nådde fem av sex verksamhetsmål förra året (etablering, långtidsarbetslöshet, ungdomar, personer med funktionsnedsättning, korttidsutbildade), och en mängd pågående förbättringsarbeten inte minst vad gäller våra it-system. Vi är fortfarande mitt inne i det här arbetet och har en bra bit kvar innan det får full effekt och ger genomslag ut till våra kunder, säger Erik Sandström.