23 januari 2018

24 vinnare i innovationstävlingen Arbetsmarknad för alla

PTS fjortonde innovationstävling är avslutad och de slutgiltiga vinnarna är utsedda. Tävlingen hade temat ”Arbetsmarknad för alla” och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen. Totalt får 24 vinnare dela på 39,5 miljoner för att göra verklighet av sina idéer.

Syftet med innovationstävlingen är att bidra till en arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder. PTS och Arbetsförmedlingen vill genom tävlingen få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

De vinnande projekten handlar om att erbjuda jämlika förutsättningar, oavsett förkunskaper och förmågor, via digitala lösningar och verktyg. Med hjälp av dessa kan arbetsmarknaden bli mer tillgänglig för alla, vilket i förlängningen även kan bidra till mindre diskriminering och utanförskap i samhället.