6 april 2017

Debattartikel, Replik på artikel i GT

Arbetsförmedlingen om nystartsjobb

GT har i artiklar skrivit om en person som med Arbetsförmedlingens hjälp ska ha fått ett nystartsjobb på en strippklubb.

På grund av offentlighets- och sekretesslagen får vi som myndighet inte kommentera enskilda ärenden, men jag vill ändå förklara vad som gäller kring nystartsjobb:

Det är regering och riksdag som fattar beslut om hur regelverket ser ut och som myndighet är det vår uppgift att följa dessa regler. Som statstjänstemän är det heller inte vår uppgift att ifrågasätta politiskt fattade beslut.  

Nystartsjobben, som infördes 2007 av regeringen Reinfeldt, är en så kallad rättighetslagstiftning och arbetsgivaren är berättigad stöd under förutsättning att denne uppfyller de krav som ställs. Uppfyller även den arbetssökande de fastställda kraven måste vi som myndighet godkänna nystartsjobbet.

Jag ska inte gå in på alla krav som ska vara uppfyllda, men förenklat handlar det om att arbetsgivaren betalar skatt, moms och är registrerad som arbetsgivare. Den arbetssökande måste i sin tur ha varit arbetslös en viss period eller kan ha avtjänat ett fängelsestraff. Om en anställning kommer till stånd ska lön och förmåner följa kollektivavtal eller som i väsentliga delar följer villkoren i kollektivavtalen. Detta är nytt för i år.

Om en arbetsplats eller arbetsgivare är att anse som lämplig eller olämplig för en arbetssökande ur ett moraliskt perspektiv får inte påverka ett beslut om nystartsjobb. Våra möjligheter till avslag är också oerhört få. Lika lite får mina eller mina medarbetares personliga åsikter påverka.

Mitt råd till dem som riktar kritik mot oss i denna fråga är att i stället vända sig till riksdag och regering, eftersom det är där som lagar och förordningar beslutas. Skulle vi på Arbetsförmedlingen väga in lämplighetsaspekter vid beslut om nystartsjobb skulle det kunna leda till att vi begår lagbrott. Det vore en ordning som ingen kan eftersträva.

Eva Lindh Pernheim
Chef för Arbetsförmedlingen
Göteborg Halland

Kontakta Pressjouren

Ring 010-486 10 00

Mejla