14 oktober 2016

Debattsvar Svenska Dagbladet

Vi vill anlita de idéburna

Det är min bestämda ambition att vi ska fortsätta att arbeta tillsammans med civilsamhället. Det svarar Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen i sitt debattsvar till företrädare för flera idéburna organisationer.

I ett öppet brev till mig i SvD den 10 oktober 2016 förespråkar företrädare för ett antal idéburna organisationer att Arbetsförmedlingen i högre grad ska använda den kompentens som dessa organisationer erbjuder för att möjliggöra att människor som står långt från arbetsmarknaden ska kunna ta steg närmare ett jobb eller utbildning.

Arbetsförmedlingen har mycket goda erfarenheter av de idéburna organisationernas insatser för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Vi har omfattande erfarenhet av att tillsammans nå resultat som gör stor skillnad för människor, såväl genom att de får en utvecklande sysselsättning som att de kommer närmare arbetsmarknaden. Samtidigt skapar vi gemensamt samhällsnytta.

Jag ser i likhet med brevskrivarna en utveckling där en allt högre andel av de arbetssökande har en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Avvecklingen av sysselsättningsplatserna inom jobb- och utvecklingsgarantin ger nya förutsättningar för såväl Arbetsförmedlingen som för idéburna organisationer. Förändringen har bland annat inneburit att färre personer har sysselsättningsplatser hos arbetsintegrerande sociala företag. Samtidigt har Arbetsförmedlingen numera tillgång till en bredare uppsättning stöd som kan erbjudas utifrån personers förutsättningar och behov. Det finns möjlighet för anordnare av arbetsträning att tillsammans med Arbetsförmedlingen göra en individanpassad överenskommelse om just arbetsträning i upp till 12 månader.

Det genomförs också andra förändringar som kan påverka förutsättningarna i positiv riktning. Möjligheten till reserverade kontrakt och ökade sociala hänsyn vid upphandling kan utgöra en viktig framtida förbättring under förutsättning att regelverket kommer på plats på ett bra sätt.

I vårt remissyttrande till utredningsbetänkandet för ett stärkt civilsamhälle, Paletten för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), har vi framfört viktiga förutsättningar för samarbetet med civilsamhällets organisationer och arbetsintegrerade sociala företag.

Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att i samråd med Arbetsförmedlingen, inom ramen för EU:s statsstödsregelverk, genomföra ett program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerade företag startar. Detta är ett uppdrag vi varmt välkomnar.

Det är min bestämda ambition att vi, utifrån de nya förutsättningarna, även fortsättningsvis ska skapa mervärde tillsammans med civilsamhället.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen

Kontakta Pressjouren

Ring 010-486 10 00

Mejla