Arbetsförmedlingen ställer om

Page: 2
 • 2019-07-01
  Lägre service under sommaren
  På grund av kraftigt minskade resurser är det längre väntetider och lägre service på Arbetsförmedlingen som väntar i sommar. Det gäller både för arbetsgivare och arbetssökande, och även både på kontor och för den som ringer.
 • 2019-06-07
  Viktig dialog mellan Arbetsförmedlingen och funktionshinderrörelsen
  Representanter för funktionshinderrörelsen är oroliga att de medarbetare på Arbetsförmedlingen som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning blir färre till antalet när myndigheten ställer om. I ett dialogmöte med organisationerna som hölls den 8 maj försäkrade Maria Kindahl, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete, att oron tas på allvar.
 • 2019-05-21
  1 600 sägs upp från Arbetsförmedlingen
  Ungefär 1 600 anställda på Arbetsförmedlingen får besked om uppsägning under veckan. Att siffran är betydligt lägre än varslet i januari beror bland annat på att fler än beräknat själva har sagt upp sig sedan december.
 • 2019-05-09
  Arbetsförmedlingen får nytt analysuppdrag från regeringen
  Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2021 och att analysera förutsättningar för reformeringen.
 • 2019-05-08
  Utbyggnaden av service via telefon, chatt och video
  Allt färre kunder besöker de fysiska arbetsförmedlingskontoren för att skriva in sig och träffa en arbetsförmedlare. I takt med att kontor avvecklas ökar Arbetsfömedlingen tempot i utbyggnaden av service och möten via telefon, chatt och video. Tanken är att man som arbetssökande i första hand använder självservicetjänster på hemsidan, i andra hand personliga möten via chatt, telefon och video och i tredje hand har ett bokat möte på ett fysiskt kontor.
 • 2019-04-16
  Regionorterna klara i nya organisationen
  Linköping, Örebro och Östersund kommer tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm att utgöra de sex regionorterna i nya organisationen som träder i kraft den 1 juli. Beslutet fattades på tisdagen och har samverkats med de fackliga parterna.
 • 2019-04-15
  Inriktningsbeslut klart om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät
  De centrala förhandlingarna om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät är avslutade och myndigheten har fattat ett inriktningsbeslut i enlighet med det förslag som presenterades för drygt två veckor sedan.
 • 2019-03-28
  Förslag till Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät
  Arbetsförmedlingen har nu ett förslag till hur det framtida kontorsnätet ska utformas. Det omfattar 106 egna kontor med olika öppettider och att verksamheterna på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas successivt under 2019 och 2020.
 • 2019-03-26
  Turordningskretsar klara inför uppsägningar på Arbetsförmedlingen
  Vart och ett av Arbetsförmedlingens tio marknadsområden utgör en egen turordningskrets. Turordningen inom varje marknadsområde bestäms utifrån de anställdas arbetsuppgifter och statliga anställningstid. Samtidigt kommer omkring 700 arbetsförmedlare på lokala kontor att få jobb på kundtjänst. Det är några av grundprinciperna för myndighetens kommande uppsägningar som arbetsgivare och facken är överens om.
 • 2019-03-19
  Arbetsförmedlingens kontorsnät minskas med cirka 130 kontor, enligt tidigare besked
  Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Vilka kontor som blir kvar kommer att bli klart i slutet av mars månad, därefter påbörjas en successiv avveckling av de kontor som inte ska finnas kvar.
 • 2019-03-13
  Arbetsförmedlingen omfördelar budgeten för 2019
  Efter en konsekvensanalys har Arbetsförmedlingens ledning beslutat att omfördela förvaltningsanslaget mellan myndighetens marknadsområden. Detta för att få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt i hela landet.
 • 2019-03-04
  Principer för Arbetsförmedlingens närvaro beslutade
  Arbetsförmedlingens styrelse gav i dag generaldirektör Mikael Sjöberg klartecken att anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån budgetläge och framtida behov. Detta efter att man tog beslut om vilka principer som gäller för Arbetsförmedlingens fysiska närvaro.
 • 2019-02-26
  Kundtjänst byggs ut snabbare – fler anställda och nya orter
  Under 2019 ska Arbetsförmedlingen öka takten på förflyttningen från det fysiska mötet till självservice i första hand och till service på distans via chatt, video och telefon i andra hand. För att klara det utökas kommer anställda att gå över till kundtjänstarbete. Kundtjänsten kommer också att öppna på fler orter.
 • 2019-02-26
  Därför tar Arbetsförmedlingen in konsulter till kundtjänst
  Arbetsförmedlingen har nyligen varslat 4 500 anställda. Samtidigt tar myndigheten in konsulter till kundtjänst via bemanningsföretag i stället för att flytta över personal som nu riskerar att bli uppsagda.
 • 2019-02-08
  Svårt att ge alla svar om neddragningar
  Arbetsförmedlingen ska genomföra stora neddragningar i år och har varslat 4 500 anställda. Vad blir konsekvenserna för verksamheten? Och var kommer personalnedskärningar att ske?
 • 2019-01-30
  Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda
  Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning. Anledningen är en kraftigt minskad budget för 2019. Myndigheten kommer omgående att inleda förhandlingar med de fackliga parterna om neddragningen.
 • 2019-01-28
  Stora förändringar väntar Arbetsförmedlingen
  På grund av nya förutsättningar kommer Arbetsförmedlingen att genomföra stora förändringar inom myndigheten. Under 2019 väntar både fortsatta satsningar och kraftiga besparingar .
 • 2018-12-21
  Arbetsförmedlingen stoppar nya extratjänster och moderna beredskapsjobb
  Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december.
 • 2018-12-11
  Stora varsel på Arbetsförmedlingen kan bli följden av riksdagens budgetbeslut
  I Moderaternas budgetmotion för 2019 som röstades igenom i riksdagens budgetomröstning den 12 december finns stora besparingskrav på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Det kan bli fråga om stora varsel under 2019. I motionen finns även stora neddragningar på programanslagen.