Arbetsförmedlingen ställer om

 • 2019-11-06
  Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner
  Redan i vår kommer arbetssökande i 32 kommuner att kunna ta del av en ny matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som levereras av fristående aktörer. Tillsammans med leverantörerna kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla tjänsten under nästa år för att kunna dra lärdomar inför upphandling och införande i hela landet under 2021.
 • 2019-11-01
  Analys inför Arbetsförmedlingens reformering överlämnad till regeringen
  I dag den 1 november har Arbetsförmedlingen lämnat sin återrapport med svar på ett antal frågor om myndighetens framtida arbete som regeringen formulerade i ett uppdrag den 9 maj.
 • 2019-10-25
  Nya matchningstjänsten: Request for information ute nu
  I förberedelsearbetet med en ny matchningstjänst för arbetssökande går Arbetsförmedlingen idag ut med en Request for information (RFI). Syftet är att få in underlag inför kommande upphandling av den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha.
 • 2019-10-25
  Ny webbsida om förberedelserna kring nya matchningstjänsten
  Nu finns en webbsida med samlad information kring Kundval rusta och matcha, den nya tjänsten för arbetssökande.
 • 2019-10-24
  Arbetsförmedlingen ledde workshops med leverantörer om nya matchningstjänsten
  På onsdagen diskuterade Arbetsförmedlingen och representanter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster nuläget kring utformningen av Kundval Rusta och matcha, den nya matchningstjänsten för arbetssökande. Under 2021 ska ett nytt system vara på plats där arbetssökande själva väljer vilken leverantör som ska rusta och matcha dem till jobb.
 • 2019-10-17
  Departementet informerades om förberedelsearbetet kring fristående aktörer
  På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för ett nytt system där fristående aktörer ska rusta och matcha de arbetssökande till jobb. De arbetssökande ska själva kunna välja leverantör i ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem. Systemet ska vara på plats i hela landet under 2021.
 • 2019-09-27
  Nya kontorsnätet på plats i december 2020
  Arbetsförmedlingens planering för det framtida kontorsnätet är klar. Nu finns slutdatum för den successiva avvecklingen av arbetsförmedlingskontor på 132 adresser. I december 2020 kommer myndighetens kontorsnät att bestå av 106 egna besökskontor med olika öppettider.
 • 2019-09-23
  Många deltagare på hearing för idéburen sektor
  Hur ska samarbetet med den idéburna sektorn se ut när Arbetsförmedlingens uppdrag förändras 2021? Det var temat när myndigheten arrangerade ännu en välbesökt hearing i World trade center på måndagen.
 • 2019-09-13
  Fullsatt på hearing om analysuppdraget
  Har ni redan ett förslag om ersättningsmodell? Hur kommer framtidens ratingsystem se ut? Kommer Arbetsförmedlingen vara en av aktörerna? Över 600 leverantörer deltog vid Arbetsförmedlingens hearing om analysuppdraget inför reformeringen 2021 och många ville ställa frågor.
 • 2019-09-10
  Arbetsförmedlingen minskar med 150 chefer
  Arbetsförmedlingen minskar antalet chefer med 150 personer. Det står klart efter att uppsägningsförhandlingarna för myndighetens chefer är avslutad.
 • 2019-07-11
  Rekordhög digital inskrivning i juni
  Trenden att fler och fler av våra kunder skriver in sig digitalt fortsätter. Det gamla rekordet från maj på 79 procent rök i juni då 85,3 procent skrev in sig hemifrån via sin dator eller mobiltelefon.
 • 2019-07-04
  Nytt uppdrag – utveckla och förbereda upphandlade matchningstjänster
  Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla och förbereda en eller flera upphandlade matchningstjänster under 2019.
 • 2019-07-02
  Arbetsförmedlingen säkrar sin service i hela landet
  Arbetsförmedlingen ska stärka sin service till arbetssökande och arbetsgivare. Genom ett samarbete med Statens servicecenter genomförs ett pilotprojekt i höst. Projektet ska bana väg för att landets 113 servicekontor övertar Arbetsförmedlingens kundtorg.
 • 2019-07-01
  Lägre service under sommaren
  På grund av kraftigt minskade resurser är det längre väntetider och lägre service på Arbetsförmedlingen som väntar i sommar. Det gäller både för arbetsgivare och arbetssökande, och även både på kontor och för den som ringer.
 • 2019-06-07
  Viktig dialog mellan Arbetsförmedlingen och funktionshinderrörelsen
  Representanter för funktionshinderrörelsen är oroliga att de medarbetare på Arbetsförmedlingen som arbetar med stöd till personer med funktionsnedsättning blir färre till antalet när myndigheten ställer om. I ett dialogmöte med organisationerna som hölls den 8 maj försäkrade Maria Kindahl, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete, att oron tas på allvar.
 • 2019-05-21
  1 600 sägs upp från Arbetsförmedlingen
  Ungefär 1 600 anställda på Arbetsförmedlingen får besked om uppsägning under veckan. Att siffran är betydligt lägre än varslet i januari beror bland annat på att fler än beräknat själva har sagt upp sig sedan december.
 • 2019-05-09
  Arbetsförmedlingen får nytt analysuppdrag från regeringen
  Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2021 och att analysera förutsättningar för reformeringen.
 • 2019-05-08
  Utbyggnaden av service via telefon, chatt och video
  Allt färre kunder besöker de fysiska arbetsförmedlingskontoren för att skriva in sig och träffa en arbetsförmedlare. I takt med att kontor avvecklas ökar Arbetsfömedlingen tempot i utbyggnaden av service och möten via telefon, chatt och video. Tanken är att man som arbetssökande i första hand använder självservicetjänster på hemsidan, i andra hand personliga möten via chatt, telefon och video och i tredje hand har ett bokat möte på ett fysiskt kontor.
 • 2019-04-16
  Regionorterna klara i nya organisationen
  Linköping, Örebro och Östersund kommer tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm att utgöra de sex regionorterna i nya organisationen som träder i kraft den 1 juli. Beslutet fattades på tisdagen och har samverkats med de fackliga parterna.
 • 2019-04-15
  Inriktningsbeslut klart om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät
  De centrala förhandlingarna om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät är avslutade och myndigheten har fattat ett inriktningsbeslut i enlighet med det förslag som presenterades för drygt två veckor sedan.