Arbetsförmedlingen ställer om

 • 2019-03-19
  Arbetsförmedlingens kontorsnät minskas med cirka 130 kontor, enligt tidigare besked
  Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Vilka kontor som blir kvar kommer att bli klart i slutet av mars månad, därefter påbörjas en successiv avveckling av de kontor som inte ska finnas kvar.
 • 2019-03-13
  Arbetsförmedlingen omfördelar budgeten för 2019
  Efter en konsekvensanalys har Arbetsförmedlingens ledning beslutat att omfördela förvaltningsanslaget mellan myndighetens marknadsområden. Detta för att få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt i hela landet.
 • 2019-03-04
  Principer för Arbetsförmedlingens närvaro beslutade
  Arbetsförmedlingens styrelse gav i dag generaldirektör Mikael Sjöberg klartecken att anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån budgetläge och framtida behov. Detta efter att man tog beslut om vilka principer som gäller för Arbetsförmedlingens fysiska närvaro.
 • 2019-02-26
  Kundtjänst byggs ut snabbare – fler anställda och nya orter
  Under 2019 ska Arbetsförmedlingen öka takten på förflyttningen från det fysiska mötet till självservice i första hand och till service på distans via chatt, video och telefon i andra hand. För att klara det utökas kommer anställda att gå över till kundtjänstarbete. Kundtjänsten kommer också att öppna på fler orter.
 • 2019-02-26
  Därför tar Arbetsförmedlingen in konsulter till kundtjänst
  Arbetsförmedlingen har nyligen varslat 4 500 anställda. Samtidigt tar myndigheten in konsulter till kundtjänst via bemanningsföretag i stället för att flytta över personal som nu riskerar att bli uppsagda.
 • 2019-02-08
  Svårt att ge alla svar om neddragningar
  Arbetsförmedlingen ska genomföra stora neddragningar i år och har varslat 4 500 anställda. Vad blir konsekvenserna för verksamheten? Och var kommer personalnedskärningar att ske?
 • 2019-01-30
  Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda
  Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning. Anledningen är en kraftigt minskad budget för 2019. Myndigheten kommer omgående att inleda förhandlingar med de fackliga parterna om neddragningen.
 • 2019-01-28
  Stora förändringar väntar Arbetsförmedlingen
  På grund av nya förutsättningar kommer Arbetsförmedlingen att genomföra stora förändringar inom myndigheten. Under 2019 väntar både fortsatta satsningar och kraftiga besparingar .
 • 2018-12-21
  Arbetsförmedlingen stoppar nya extratjänster och moderna beredskapsjobb
  Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december.
 • 2018-12-11
  Stora varsel på Arbetsförmedlingen kan bli följden av riksdagens budgetbeslut
  I Moderaternas budgetmotion för 2019 som röstades igenom i riksdagens budgetomröstning den 12 december finns stora besparingskrav på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Det kan bli fråga om stora varsel under 2019. I motionen finns även stora neddragningar på programanslagen.