Arbetsförmedlingen ställer om

 • 2020-01-17
  Hearing om Kundval Rusta och matcha den 30 januari
  Den 30 januari 2020 håller Arbetsförmedlingen en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha.
 • 2020-01-17
  Kundval Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud
  Nu har förfrågningsunderlaget till Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och matcha publicerats.
 • 2020-01-15
  Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på servicekontor i Växjö
  Onsdagen den 15 januari flyttade Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet i Växjö in på Statens servicecenters servicekontor. Sedan den 2 december gäller detsamma för kundtorgverksamheterna i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn.
 • 2020-01-07
  Åtta hyresavtal förlängs när lokala närvaron ses över
  Före jul fattade Arbetsförmedlingen beslut om att förlänga sina hyresavtal på åtta orter där myndigheten ännu inte har kunnat säkra möjligheterna att möta arbetssökanden i bokade möten. Dessa orter är Ale, Båstad, Emmaboda, Hallsberg, Hällefors, Malå, Norsjö och Åtvidaberg.
 • 2019-12-19
  Regleringsbrev 2020: Fokus på lokal närvaro och reformeringen av myndigheten
  Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet och fortsätta förbereda reformeringen av myndigheten. Det är något av innehållet i regleringsbrevet för nästa år som överlämnas till Arbetsförmedlingen på torsdagen.
 • 2019-12-10
  Kundval Rusta och matcha fortsätter enligt plan
  Måndagen den 9 december meddelade regeringen en förändrad tidplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndighetens arbete enligt regeringens direktiv att pröva Kundval Rusta och matcha med start i mars 2020 ligger däremot fast.
 • 2019-12-06
  Remiss om Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang
  Remissen till leverantörer och branschorganisationer där Arbetsförmedlingen efterfrågade synpunkter som en del av upphandlingen av Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang. Totalt inkom 57 svar på remissen.
 • 2019-11-28
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss
  Inför den planerade starten av nya tjänsten Kundval Rusta och matcha i mars 2020, går Arbetsförmedlingen ut med en remiss på förfrågningsunderlaget. Senast den 5 december vill vi ha in synpunkter.
 • 2019-11-27
  Stöd och matchning sägs upp i 32 kommuner – ersätts av Kundval Rusta och matcha
  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha, den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
 • 2019-11-25
  Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på sex servicekontor
  Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö.
 • 2019-11-19
  Förändrad tidsplan för Kundval Rusta och matcha
  Tidsplanen för den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha förändras. Det innebär att förfrågningsunderlaget kommer att publiceras i januari. Uppstarten av tjänsten påverkas däremot inte och ligger kvar i mars.
 • 2019-11-15
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss vecka 48
  Tack för återkopplingen på vår Request for information (RFI) i förberedelsearbetet inför Kundval Rusta och matcha! Nu förbereder vi förfrågningsunderlaget som företag och branschorganisationer har möjlighet att ge synpunkter på under vecka 48.
 • 2019-11-06
  Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner
  Redan i vår kommer arbetssökande i 32 kommuner att kunna ta del av en ny matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som levereras av fristående aktörer. Tillsammans med leverantörerna kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla tjänsten under nästa år för att kunna dra lärdomar inför upphandling och införande i hela landet under 2021.
 • 2019-11-01
  Analys inför Arbetsförmedlingens reformering överlämnad till regeringen
  I dag den 1 november har Arbetsförmedlingen lämnat sin återrapport med svar på ett antal frågor om myndighetens framtida arbete som regeringen formulerade i ett uppdrag den 9 maj.
 • 2019-10-25
  Nya matchningstjänsten: Request for information ute nu
  I förberedelsearbetet med en ny matchningstjänst för arbetssökande går Arbetsförmedlingen idag ut med en Request for information (RFI). Syftet är att få in underlag inför kommande upphandling av den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha.
 • 2019-10-25
  Ny webbsida om förberedelserna kring nya matchningstjänsten
  Nu finns en webbsida med samlad information kring Kundval rusta och matcha, den nya tjänsten för arbetssökande.
 • 2019-10-24
  Arbetsförmedlingen ledde workshops med leverantörer om nya matchningstjänsten
  På onsdagen diskuterade Arbetsförmedlingen och representanter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster nuläget kring utformningen av Kundval Rusta och matcha, den nya matchningstjänsten för arbetssökande. Under 2021 ska ett nytt system vara på plats där arbetssökande själva väljer vilken leverantör som ska rusta och matcha dem till jobb.
 • 2019-10-17
  Departementet informerades om förberedelsearbetet kring fristående aktörer
  På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för ett nytt system där fristående aktörer ska rusta och matcha de arbetssökande till jobb. De arbetssökande ska själva kunna välja leverantör i ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem. Systemet ska vara på plats i hela landet under 2021.
 • 2019-09-27
  Nya kontorsnätet på plats i december 2020
  Arbetsförmedlingens planering för det framtida kontorsnätet är klar. Nu finns slutdatum för den successiva avvecklingen av arbetsförmedlingskontor på 132 adresser. I december 2020 kommer myndighetens kontorsnät att bestå av 106 egna besökskontor med olika öppettider.
 • 2019-09-23
  Många deltagare på hearing för idéburen sektor
  Hur ska samarbetet med den idéburna sektorn se ut när Arbetsförmedlingens uppdrag förändras 2021? Det var temat när myndigheten arrangerade ännu en välbesökt hearing i World trade center på måndagen.