25 november 2019

Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på sex servicekontor

Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö.

Sedan den 1 juni i år svarar Statens servicecenter för landets servicekontor som tillhandahåller lokal statlig service till medborgare, företagare och nyanlända. Den nya organisationen erbjuder service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket, och snart även från Arbetsförmedlingen.

I somras inledde Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter ett samarbete . Målet är att servicekontoren ska ta över Arbetsförmedlingens kundtorg (spontanbesök) på de orter där servicekontoren finns.

Men först ska verksamheten prövas och utvärderas under ett par månader. Det sker på sex orter i landet. Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö.

I första hand handlar det om att ge kunderna (arbetssökande och arbetsgivare) allmän information, att guida dem till och i de digitala tjänsterna, ta emot och vidarebefordra handlingar och vid behov förmedla kontakt med arbetsförmedlare.

I takt med anpassningen av kontorsnätet behöver Arbetsförmedlingen utveckla nya samverkansformer med kommuner och andra myndigheter för att upprätthålla en god lokal närvaro. Samarbetet med Statens servicecenter och deras servicekontor skapar den möjligheten. På flera platser kompletterar servicekontoren Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät.