19 november 2019

Förändrad tidsplan för Kundval Rusta och matcha

Tidsplanen för den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha förändras. Det innebär att förfrågningsunderlaget kommer att publiceras i januari. Uppstarten av tjänsten påverkas däremot inte och ligger kvar i mars.

– Det är ett pressat tidsschema, men vi håller fortfarande fast vid en tidig start i vår. Att vi förskjuter tidpunkterna för förfrågningsunderlaget beror i första hand på att vi vill försäkra oss om en djupare förankringsprocess med leverantörerna, säger Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen.

Prövas i 32 kommuner

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet 2021. Då ska fristående aktörer rusta och matcha arbetssökande till jobb. Tillsammans med fristående aktörer kommer Arbetsförmedlingen att pröva och följa upp den nya tjänsten i 32 kommuner under 2020.

I den tidigare tidsplanen räknade Arbetsförmedlingen med att gå ut med ett förfrågningsunderlag i slutet av innevarande år för att fristående aktörer ska kunna lämna in sina anbud. De företag som uppfyller kriterierna kommer att få vara med att leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella kommunerna.

Nu förskjuts publiceringen av förfrågningsunderlaget till januari. Den planerade uppstarten av Kundval och matcha i mars ligger däremot kvar.

Den aktuella tidsplanen

  • Oktober – december: skapande av interna processer och rutiner
  • November – februari: implementering av utvalda leveransområden
  • Tidigast december: uppsägning STOM i utvalda geografiska områden
  • Januari: publicering av förfrågningsunderlag för Kundval Rusta och matcha
  • Februari – mars: avtalsgenomgång med leverantörer
  • Mars – start av Kundval Rusta och match i 32 kommuner