Arbetsförmedlingen ställer om

 • 2020-03-05
  Stöd och matchning sägs upp den 9 mars
  Tjänsten Stöd och matchning (STOM) sägs upp i 32 kommuner måndagen den 9 mars. Uppsägningstiden är tre månader. Samtidigt är det nu klart att den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha startar måndagen den 30 mars.
 • 2020-02-28
  Ny justerad tidplan för uppsägning av STOM
  Förra veckan meddelade Arbetsförmedlingen att tidpunkt för uppsägning av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner skulle beslutas den 28 februari. Det beslutet skjuts nu upp. Besked om uppsägning kommer senast på fredag den 6 mars.
 • 2020-02-21
  Tidplan för uppsägning av STOM revideras
  Arbetsförmedlingen har tidigare informerat att avtalen för den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) ska sägas upp i 32 kommuner den 21 februari. Tidsplanen för uppsägning behöver nu revideras. Beslut om ny tidpunkt för uppsägning av STOM-avtalen fattas den 28 februari.
 • 2020-02-19
  Fler kontor får fast bemanning
  På onsdagen tog Arbetsförmedlingens styrelse ett beslut om att ytterligare fem kontor i region Nord får fast personal för att ta emot bokade besök.
 • 2020-02-17
  Lägesbeskrivning om lokal närvaro inlämnad
  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro i landet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.
 • 2020-02-14
  Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst
  Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som beräknas att lanseras under mars månad har nu minst två godkända ansökningar från fristående aktörer i samtliga sex leveransområden. Antalet inkomna ansökningar är cirka 30.
 • 2020-02-13
  Uppsägning av Stöd och matchning i 32 kommuner flyttas fram
  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
 • 2020-01-31
  Hundratals deltagare i hearing om nya matchningstjänsten
  Hur är Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Kundval Rusta och matcha utformad? Och hur ska leverantörerna få betalt? Det var några av frågorna som togs upp under hearingen för fristående aktörer den 30 januari.
 • 2020-01-17
  Hearing om Kundval Rusta och matcha den 30 januari
  Den 30 januari 2020 håller Arbetsförmedlingen en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha.
 • 2020-01-17
  Kundval Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud
  Nu har förfrågningsunderlaget till Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och matcha publicerats.
 • 2020-01-15
  Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på servicekontor i Växjö
  Onsdagen den 15 januari flyttade Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet i Växjö in på Statens servicecenters servicekontor. Sedan den 2 december gäller detsamma för kundtorgverksamheterna i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn.
 • 2020-01-07
  Åtta hyresavtal förlängs när lokala närvaron ses över
  Före jul fattade Arbetsförmedlingen beslut om att förlänga sina hyresavtal på åtta orter där myndigheten ännu inte har kunnat säkra möjligheterna att möta arbetssökanden i bokade möten. Dessa orter är Ale, Båstad, Emmaboda, Hallsberg, Hällefors, Malå, Norsjö och Åtvidaberg.
 • 2019-12-19
  Regleringsbrev 2020: Fokus på lokal närvaro och reformeringen av myndigheten
  Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet och fortsätta förbereda reformeringen av myndigheten. Det är något av innehållet i regleringsbrevet för nästa år som överlämnas till Arbetsförmedlingen på torsdagen.
 • 2019-12-10
  Kundval Rusta och matcha fortsätter enligt plan
  Måndagen den 9 december meddelade regeringen en förändrad tidplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndighetens arbete enligt regeringens direktiv att pröva Kundval Rusta och matcha med start i mars 2020 ligger däremot fast.
 • 2019-12-06
  Remiss om Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang
  Remissen till leverantörer och branschorganisationer där Arbetsförmedlingen efterfrågade synpunkter som en del av upphandlingen av Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang. Totalt inkom 57 svar på remissen.
 • 2019-11-28
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss
  Inför den planerade starten av nya tjänsten Kundval Rusta och matcha i mars 2020, går Arbetsförmedlingen ut med en remiss på förfrågningsunderlaget. Senast den 5 december vill vi ha in synpunkter.
 • 2019-11-27
  Stöd och matchning sägs upp i 32 kommuner – ersätts av Kundval Rusta och matcha
  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha, den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
 • 2019-11-25
  Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på sex servicekontor
  Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö.
 • 2019-11-19
  Förändrad tidsplan för Kundval Rusta och matcha
  Tidsplanen för den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha förändras. Det innebär att förfrågningsunderlaget kommer att publiceras i januari. Uppstarten av tjänsten påverkas däremot inte och ligger kvar i mars.
 • 2019-11-15
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss vecka 48
  Tack för återkopplingen på vår Request for information (RFI) i förberedelsearbetet inför Kundval Rusta och matcha! Nu förbereder vi förfrågningsunderlaget som företag och branschorganisationer har möjlighet att ge synpunkter på under vecka 48.