"Det finns ett stort engagemang för vårt uppdrag som motiverar."

Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Annika Sundén är analysdirektör hos oss och jobbar på huvudkontoret i Stockholm. Här berättar Annika hur det är att arbeta på Arbetsförmedlingen.

Vad var det som gjorde att du sökte dig till Arbetsförmedlingen?

– I hela mitt yrkesliv har jag arbetat med nationalekonomi, socialförsäkringar och arbetsmarknadsfrågor, bland annat på Sida, Pensionsmyndigheten och som forskare. Det känns viktigt för mig att få vara med och påverka utvecklingen av den svenska samhällsmodellen för att skapa ett gott samhälle.

Vilken uppfattning hade du om Arbetsförmedlingen innan? Har den ändrats?

– Arbetsförmedlingen har alltid varit i fokus i samhällsdebatten och det finns många olika uppfattningar om myndigheten, på gott och på ont. Jag såg att det fanns stora möjligheter att vara med att påverka synen på Arbetsförmedlingen och det är något som har förstärkts under mina dryga fyra år på myndigheten. Det finns ett stort engagemang för vårt uppdrag som motiverar, liksom att vi ses som en expertmyndighet och viktig aktör i den svenska arbetsmarknadspolitiken och samhällsekonomin i stort.

Hur ser du på om det finns möjligheter till utveckling för dig?

– I och med pandemin har vi befunnit oss i en krissituation med många varsel och en kraftigt ökad arbetslöshet. Jag har rapporterat om situationen och varit ”ansiktet utåt” från myndighetens sida och haft många mediakontakter. En ny roll för mig, vilket har varit både intressant och utvecklande.

Om du skulle rekommendera en vän att söka sig till Arbetsförmedlingen, vilka argument skulle du i första hand använda?

– Arbetsförmedlingen har ett viktigt uppdrag som påverkar såväl människors liv som företag och samhället i övrigt. Här får du som är samhällsintresserad möjlighet att bidra och påverka. Myndigheten är dessutom stor och det finns en variation i yrkesroller och därmed många möjligheter till utveckling.

Vad tycker du mest om att göra på fritiden?

– Jag är intresserad av konst, litteratur och mat. Testar gärna Stockholms nya restauranger men gillar även naturen och att vandra i fjällen.

Vi erbjuder

Läs mer om Arbetsförmedlingen som arbetgivare och vad det innebär att arbeta hos oss.

Vi erbjuder