Anmäl återanställningsrätt

Om du har blivit uppsagd eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till återanställning hos Arbetsförmedlingen enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Då kan du anmäla din återanställningsrätt.

Har du frågor kan du ringa till personalavdelningen på Arbetsförmedlingen 0771-60 00 00.