Jobba hos oss

Just nu händer mycket hos oss. Men vårt viktiga samhällsuppdrag att stödja arbetssökande och arbetsgivare fortsätter. Vi utvecklar nya arbetssätt och samarbeten med olika aktörer i hela landet. Och du kan bidra!

Inte bara arbetsförmedlare

Idag är vi drygt 10 000 anställda inom ett stort antal yrkesområden. De flesta av oss är arbetsförmedlare, men vi har också psykologer, it-specialister, utredare och jurister. Välkommen du också!

Jobba med förmånliga villkor

Hos oss får du:

 • Kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
 • Jobba under eget ansvar och självledarskap.
 • Mer semester med åren.
 • En friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag varje år.
 • En arbetsgivare som uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid.
 • Rätt till flexibel arbetstid.
 • Föräldralön vid föräldraledighet.
 • Kompletterad sjukpenning vid sjukdom.
 • Flera pensionsförmåner.

Rekrytering med kompetensen i fokus

När vi rekryterar lägger vi fokus på

 • din kompetens oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 • din erfarenhet som är en värdefull tillgång i verksamheten
 • att du får återkoppling i rimlig tid 
 • att du blir en del i en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald och struktur.

Vi välkomnar dig med kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk och dig som kan arabiska, persiska, tigrinja eller somaliska.

Varje jobbansökan är en offentlig handling eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vem som helst har rätt att få se din ansökan med hänvisning till offentlighetsprincipen.

Företrädesrätt till återanställning

Om du har blivit uppsagd från Arbetsförmedlingen eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist, kan du ha företrädesrätt till återanställning.

Anmäl företrädesrätt