Jobba hos oss

Just nu händer mycket runt Arbetsförmedlingen. Men vårt viktiga samhällsuppdrag att stödja arbetssökande och arbetsgivare fortsätter. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Och du kan bidra!
Idag är vi drygt 10 000 anställda inom ett stort antal yrkesområden. De flesta av oss är arbetsförmedlare, men vi har också psykologer, it-specialister, utredare och jurister. Välkommen du också!

Jobba med förmånliga villkor

Hos oss får du:

 • Kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
 • Jobba under eget ansvar och självledarskap.
 • Mer semester med åren.
 • En friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag varje år.
 • En arbetsgivare som uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid.
 • Rätt till flexibel arbetstid.
 • Föräldralön vid föräldraledighet.
 • Kompletterad sjukpenning vid sjukdom.
 • Flera pensionsförmåner.

Rekrytering med kompetensen i fokus

När vi rekryterar lägger vi fokus på

 • din kompetens oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 • din erfarenhet som är en värdefull tillgång i verksamheten
 • att du får återkoppling i rimlig tid 
 • att du blir en del i en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald och struktur.

Vi välkomnar dig med kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk och dig som kan arabiska, persiska, tigrinja eller somaliska.

Varje jobbansökan är en offentlig handling eftersom vi är en myndighet. Det betyder att vem som helst har rätt att få se din ansökan med hänvisning till offentlighetsprincipen.

Anmäl anspråk om återanställningsrätt

Om du har blivit uppsagd eller inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till återanställning hos Arbetsförmedlingen enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Om du har rätt till återanställning framgår det av ditt uppsägningsbesked och du ska ha fått besked av din närmsta chef. Återanställningen gäller under nio månader efter det att din anställning upphört.

En anmälan på anspråk till återanställningsrätt innebär att:

 • Du är sökande till alla lediga anställningar (även vikariat) inom hela myndighetens verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för.
 • Du kan begränsa din ansökan att gälla hela i landet eller bara i ett eller flera arbetsmarknadsområden.
 • Saklig grund som förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla anställningar.
 • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara passande förlorar du rätten till återanställning.

Du kan anmäla anspråk på återanställningsrätt när som
helst under hela den tid återanställningsrätten gäller. Observera att ju
tidigare du gör din anmälan desto tidigare kan Arbetsförmedlingen börja bevaka din återanställningsrätt.

Anmäl återanställningsrätt