Webbstöd

Du hanterar hela processen i vårt webbstöd: företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begära ersättning.

Användarstöd till webbstödet

Det gemensamma användarstödet gäller alla externa aktörer, oavsett vilken arbetsmarknadsutbildning eller arbetsförmedlingstjänst ditt företag jobbar med. Du hittar bland annat information om inloggning, behörigheter och hur du hanterar företagsinformation.

Hantera organisationsinformation

Användarstöd för videomöten och informationsmöten

Behörighet till webbstödet

Du behöver underteckna ett avtal för att få behörighet till webbstödet för leverantörer.

Avtal att skriva ut och underteckna Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Problem med webbstödet?

Kontaktvägar för leverantörer