Yrkes- och studieförberedande moduler

Yrkes- och studieförberedande moduler innehåller ett antal olika förberedande utbildningar av yrkes- och studieförberedande karaktär. Utbildningarnas innehåll anpassas utifrån deltagarens förkunskaper.

Vad

Det övergripande målet med yrkes- och studieförberedande moduler är att deltagaren ska få två konkreta och realistiska studie- och yrkesval. Till exempel genom att ge deltagaren studie- och yrkesvägledning, förbättrade kunskaper i vissa kärnämnen och motiverande aktiviteter inför arbete eller studier.

För vem

Målgruppen för yrkes- och studieförberedande moduler är anpassad utifrån två nivåer.

  • Målgruppsnivå 1: Personer med begränsade kunskaper i svenska språket och/eller med kortare utbildningsnivå.
  • Målgruppsnivå 2: Personer med längre utbildningsbakgrund än sex år med goda kunskaper i svenska språket (som lägst godkänd sfi D-nivå eller motsvarande).

Så här går det till

Varje utbildning har ett specifikt mål kopplat till innehållet. I slutredovisningen redovisar leverantören vad deltagaren har uppnått med utbildningen och ger en rekommendation om lämpligt nästa steg.

Moduler för målgrupp 1

  • grundläggande data och hushållsekonomi
  • förberedande och motiverande aktiviteter inför arbete och studier
  • studie- och yrkesvägledning
  • introduktion till svenska språket.

Moduler för målgrupp 2

  • grundläggande data och hushållsekonomi
  • studie- och yrkesvägledning
  • förberedelser i svenska, engelska och matematik inför fortsatta studier.