Yrkes- och studieförberedande moduler

Yrkes- och studieförberedande moduler innehåller ett antal olika förberedande utbildningar av yrkes- och studieförberedande karaktär. Utbildningarnas innehåll anpassas utifrån deltagarens förkunskaper.

Vad

Den övergripande målsättningen med Yrkes- och studieförberedande moduler är att deltagaren ska få en klar inriktning mot framtida studier och yrke. Med en klar inriktning avses här två konkreta och realistiska studie- och yrkesval.

För vem

Målgruppen för Yrkes- och studieförberedande moduler är arbetssökande som:

  • är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • saknar yrkesutbildning och en tydlig yrkesinriktning eller som behöver byta yrkesinriktning
  • behöver studie- och yrkesvägledning för att kunna göra väl genomtänkta studie- och yrkesval.

Det kan förekomma deltagare som kommer från olika språkgrupper och som har mindre erfarenhet av svenska språket. Som leverantör ska ni då erbjuda språkstöd.

Så här går det till

Arbetsförmedlingen avgör om en arbetssökande behöver studie- och yrkesvägledning och anvisar till tjänsten.

Modul 1 – Nivåtest och kartläggning

Under de fem första dagarna genomför ni nivåtest och kartläggning tillsammans med deltagaren i syfte att planera den kommande insatsens upplägg och innehåll. Insatsen ska ge deltagaren ett fördjupat stöd i att välja fortsatt väg mot studier och en etablering på arbetsmarknaden. Målet är att deltagaren ska göra två konkreta och realistiska studie- och yrkesval samt ha en tydlig planering för hur målet ska uppnås. Tänk på att insatsen får pågå som längst i sex månader.

Innehållet kan till exempel vara

  • Information om arbetsmarknaden och om olika yrken.
  • Information om studier och hur man kan försörja sig under studietiden.
  • Studiebesök på olika skolor för att få en inblick i hur det kan vara att studera på komvux, folkhögskola, högskola eller att gå en arbetsmarknadsutbildning.
  • Studiebesök eller kortare praktik på arbetsplatser för att man ska få bekanta sig med olika yrken för att kunna göra konkreta och realistiska yrkesval.
  • Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke för att deltagaren ska vara väl förankrad i sina val av framtida yrkesinriktning.

Individuell studie- och yrkesvägledning var fjortonde dag

För att deltagaren ska komma fram till en realistisk väg till studier eller arbete ska individuella, schemalagda samtal med studie-och yrkesvägledare genomföras var fjortonde dag. Deltagaren ska genom samtalen få stöd i att spegla förutsättningar, kompetens och önskemål mot arbetsmarknadens behov och det tilltänkta yrkesområdets krav. Målet med samtalen är att efter avslutad insats har deltagaren kommit fram till två väl underbyggda studie och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning för deltagare under 25 år

Det finns en speciell inriktning av yrkes- och studieförberedande moduler för personer som är under 25 år. Den kallas för YSM UNG. Insatsen är 55 dagar lång och innehåller ett antal utvalda moduler från avtalet. Upplägget ska anpassas så att det passar unga som har gått i svenska skola, är relativt nya på arbetsmarknaden och saknar en tydlig yrkesinriktning. Det övergripande målet är att deltagaren ska göra två konkreta och realistiska studie- och yrkesval. Det ska ingå individuella vägledningssamtal var fjortonde dag.

Målgrupper för YSM UNG

Unga personer som har fyllt 16 men inte 25 år, som har gått i svensk skola, är relativt nya på arbetsmarknaden och saknar en tydlig yrkesinriktning.

  • Ungdomar som har avslutad gymnasieutbildning men som saknar en tydlig yrkesinriktning ska vägledas mot yrken som kräver eftergymnasial utbildning på Komvux, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Högskola eller Universitet. De kan också vägledas till en arbetsmarknadsutbildning inom bristyrken.
  • Ungdomar som inte har slutfört gymnasiet och som saknar motivation att återuppta sina studier ska genom vägledning bli motiverade att fullfölja sin gymnasieutbildning för att därefter kunna söka vidare till eftergymnasial utbildning. Steget efter YSM UNG kan då vara Studiemotiverande kurs på folkhögskola.

Riktlinjer för avvikelserapportering

Deltagarna har närvaroplikt. Skicka in en avvikelserapport till oss om deltagaren inte uppfyller sina åtaganden eller om något annat som kan påverka ersättningen sker.