Schema för stöd och matchning

Det är viktigt att deltagarna i tjänsten stöd och matchning har ett schema för sina aktiviteter. Som leverantör tar du fram ett schema för varje deltagare.

Schemat ska sträcka sig minst en vecka framåt i tiden och innehålla aktiviteter som är planerade med information om var och när aktiviteterna äger rum.

Det här ska framgå av schemat

 • Var ska aktiviteterna ske? Till exempel i leverantörens lokal, i vilket rum eller på annan plats, och om det behövs ska adressen också finnas med.
 • Vilken tid gäller för varje planerad aktivitet?
 • Vilka jobb är aktuella för deltagarna att söka? Skriv till exempel ”förskollärare, Borås stad”. Efterhand kan du lägga till ytterligare lediga jobb.
 • Vilka arbetsgivare ska deltagarna besöka? Skriv namnen på företagen.
 • Vilket seminarium, grupparbete eller liknande ska deltagarna delta i? Skriv namn, innehåll, ämne eller inriktning.
 • Vilken utbildningsanordnare kommer på besök?
 • Som leverantör behöver du också förklara vad det konkret innebär att ”hitta jobb”, ”söka jobb” och vad ”dolda jobb” betyder. Precisera vad du menar med att ”söka jobb”. Ska deltagaren besöka arbetsgivare? I så fall vilka eller inom vilka branscher. Var ska deltagaren leta efter ”dolda jobb”.

Exempel på veckoschema för en deltagare (pdf, 338 kB)

Schemat är viktigt för aktivitetsrapporteringen

Schemat ska fungera som ett hjälpmedel för den arbetssökande. Det ska ge en tydlig bild av aktiviteterna och vara ett underlag som deltagaren kan använda vid sin aktivitetsrapportering.

Exempel på vad som ska ingå i aktivitetsrapporteringen

 • Jobb som deltagaren har sökt och jobbintervjuer som deltagaren har varit på.
 • Intresseanmälningar till arbetsgivare (spontanansökningar, besök).
 • Att deltagaren har förbättrat sina ansökningshand­lingar och på vilket sätt.
 • Rekryteringsträffar som deltagaren har varit på.
 • Samtal som deltagaren har haft med studie- och yrkesvägledare.
 • Utbildningar som deltagaren har sökt eller deltagit i.
 • Praktikplatser som deltagaren har sökt eller varit på i över­enskommelse med Arbetsförmedlingen.
 • Studiebesök på en arbetsplats och resultatet av besöket. Schemat utgör även ett underlag för Arbetsförmedlingen att följa upp att deltagarna får avtalsenligt stöd och tid.