Stöd och matchning

Stöd och matchning är till för arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i sitt jobbsökande. Syftet är att börja arbeta eller studera så fort som möjligt.

Vad

I stöd och matchning får den arbetssökande handfast hjälp på vägen till ett arbete. En viktig förutsättning för att lyckas är goda kontakter med lokala arbetsgivare.

För vem

Målgruppen för stöd och matchning är arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden. Merparten av deltagarna kommer att tillhöra någon av dessa grupper:

  • personer med endast förgymnasial utbildning
  • ungdomar med bristfällig utbildning
  • utomeuropeiskt födda
  • personer med funktionsnedsättning
  • personer i åldrarna 55-64 år.

Så här fungerar det

Stöd och matchning är indelad i fyra olika spår när det gäller deltagarens tid i aktivitet och ersättning till leverantören. Arbetsförmedlingen avgör vilket spår som är lämpligt för varje deltagare. Stöd och matchning är en resultatstyrd matchningstjänst som är upphandlad enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att arbetssökande själva väljer vilken leverantör de vill ha.

För att deltagarna ska kunna göra ett välgrundat val använder vi en ratingmodell som visar vilka leverantörer som har lyckats bäst med att stötta sina deltagare till arbete eller studier.

Rating av leverantörer (excel, 750 kB)

Så här gör vi ratingen (pdf, 313 kB)

Här kan du hitta alla leverantörer

Användarstöd

Användarstödet hjälper dig som leverantör av tjänster att förstå webbstödet där du hanterar hela processen.

Användarstöd för stöd och matchning

Logga in i webbstödet

Aktuella upphandlingar (opic.com)

Planerade upphandlingar (pdf, 29 kB)