Instruktioner till befintliga leverantörer i rusta och matcha som ansöker till rusta och matcha 2

Villkoren för att bli leverantör av rusta och matcha 2 förändras inte utan är desamma som de var för att bli leverantör av dagens rusta och matcha.

Redan inskickade handligar

Befintliga leverantörer av rusta och matcha och som väljer att ansöka till den nya tjänsten rusta och matcha 2 har redan skickat in flera av de handlingar som krävs för den nya tjänsten. Dessa handlingar är därför redan granskade och godkända, och finns kvar i våra system.

Referensuppdrag

Kraven på referensuppdrag ändras inte. Leverantörer som tidigare har levererat tjänsten rusta och matcha har därför möjlighet att hänvisa till detta uppdrag. Det räcker alltså att ange rusta och matcha som referensuppdrag i den nya tjänsten utan att behöva ange några fler referensuppdrag.

Kreditkontroll

Kontroll av ekonomisk stabilitet kommer att utföras på samtliga leverantörer, både befintliga och helt nya leverantör. Detta är något vi återkommande följer upp hos alla våra leverantörer.

Företag med mindre än 40 i rating (kreditvärdig), och/eller som har betalningsanmärkningar behöver därför kunna styrka ekonomisk förmåga på annat sätt. Då med fördel med intyg från extern, auktoriserad revisor.

Detta kan påverka tiden för godkännandet vid förändringar. För att processen ska gå så smidigt som möjligt kan du som leverantör med fördel bifoga en kreditupplysning på dig själv (hämta information från Creditsafe) och i underlaget kan Arbetsförmedlingen se om du har betalningsanmärkningar.

Behörigheter till systemstöd

Befintliga leverantörer kommer inte behöva ansöka om ny behörighet till KA webbstöd och Mina sidor fristående aktörer.

Leveransområden och (leverans)orter:

I rusta och matcha 2 har leveransområdena justerats. Vissa områden har delats upp i flera leveransområden, exempelvis Stockholm, medan andra leveransområden har blivit större, exempelvis Borås.

Kartor över leveransområdena hittar du längst ner på sidan under rubriken Relaterad inormation.

Exempel: Om du idag har en registrerad adress i Södertälje är du leverantör inom leveransområde Stockholm. I den nya tjänsten är leveransområde Stockholm uppdelat på flera leveransområden och ditt nya leveransområde blir då Stockholm syd vilket du då ska skriva in.

Vill du vara i flera områden i Stockholm där du inte finns idag så blir det en ny ansökan för just den adressen, och det bli då ett långsammare förfarande för den adressen. Vi kan då inte garantera att adressen är startklar vid tjänstens start.

Exempel: Om du idag har en registrerad adress i Mark är du leverantör inom leveransområde Göteborg. I den nya tjänsten kommer Mark ingå i leveransområde Borås som blir ett större. Ditt nya leveransområde blir alltså Borås. Vill du fortsätta bedriva din verksamhet i den nya tjänsten behöver du inte skicka in hyresavtal och tillgänglighetsförsäkran i samband med ansökan till rusta och matcha 2. Däremot behöver du ange det nya leveransområdet i ansökan.

Du som befintlig leverantör behöver inte skicka in hyresavtal och tillgänglighetsförsäkran igen för de leveransområden som du redan idag levererar den befintliga tjänsten i.

Om du ansöker om att bli leverantör i leveransområden där du redan är godkänd för dagens rusta och matcha anser vi att vi redan har fått in och godkänt alla underlag som krävs, såsom hyresavtal och tillgänglighetsförsäkran.

Snabbare ansökningsprocess

Ansökan som sker i samma geografiska områden som du tidigare levererat rusta och matcha i kommer att ha en snabbare ansökningsprocess och beräknas vara klara vid tjänstens start. Om du väljer att inte ansöka till en eller fler leveransområden eller leveransadresser i den nya tjänsten så kommer de att sägas upp i samband med att vi säger upp dem i rusta och matcha.

Om du väljer att lägga till en eller flera adresser som du ännu inte har fått godkänt, eller som av någon anledning har upphört eller placeringsstoppats, kommer ansökan hanteras i tur och ordning med tilläggsansökningar. Du kommer då att uppmanas att skicka in relevanta och kompletta underlag. Detta kan innebära en längre hanteringstid för just dessa områden vilket gör att vi inte kan inte garantera att ansökan för de nya områdena är klart vid tjänstens start.

Ansöka i nya områden

Om du ansöker om att bli leverantör i helt nya geografiska områden kommer ansökningsprocessen för dessa områden att ta längre tid. Vi kan inte garantera att ansökan för de nya områdena är klart vid tjänstens start.

KA-nummer:

Eftersom leveransområdena ändras kommer du att få nya KA-nummer – därför behöver du fylla i adresser och tjänstedeklarationer på nytt. Om du skriver identiska adresser och tjänstedeklarationer anser vi att vi redan har godkänt dem.

OBS: Skriv inte ut öppettider i löpande text i tjänstedeklarationer. Det räcker att du anger öppettider för hela leveransområdet om de är dem samma på alla leveransorter.

Om öppettiderna på någon enskild adress/KA-nummer avviker från övriga adresser, skriv bara in det på just den adressen/ka-numret.

Handlingar som vi behöver av er på nytt

För leverantörer som har underleverantörer behöver nya samarbetsavtal skrivas och skickas in, då rusta och matcha 2 är en ny tjänst som innebär nya villkor för utförandet.