Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Målet med tjänsten som kan pågå i maximalt tolv månader är att deltagarna ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt.

Rusta och matchas har sedan i mars 2020 prövats i 32 kommuner och kommer under 2021 att införas i hela landet. Ta del av planen här.

Vad

När Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att en arbetssökande ska delta i rusta och matcha väljer den sökande själv leverantör via arbetsförmedlingen.se. Med hjälp av en handledare hos leverantören får deltagaren individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller utbildning. Aktiviteterna kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning.

Tjänsten ger leverantören stor frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar. Ersättningen till leverantörerna är resultatbaserad vilket innebär att de få högre ersättning ju snabbare sökande kommer ut i utbildning eller får jobb.

Här väljer deltagarna leverantör

För vem

Urvalet av deltagare görs med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd, så kallad profilering. Det statistiska bedömningsstödet bedömer den arbetssökandes möjlighet att komma i jobb eller utbildning inom tolv månader.

Så här fungerar det statistiska bedömningsstödet

Arbetssökande som är aktuella för tjänsten delas sedan in i nivåerna A, B och C beroende på hur svårt de har att få jobb.

Illustration över hur det statistiska bedömningsstödet delar in arbetssökande i tre olika nivåer. En nivå består av de som är för långt ifrån arbetsmarknaden för att ingå i målgruppen för Rusta och matcha. En annan består av de som står för nära arbrbetsmarknaden för att ha nytta av tjänsten. Den tredje nivån består av dem som är aktuella för tjänsten och som är grupperade i A, B och C beroende på hur svårt att få jobb de har.

Klicka på bilden för att förstora den.

Självvärdering

Självvärdering för leverantörer är ett nytt verktyg som testas i samband med tjänsten Rusta och matcha. Innehållet i självvärderingsverktyget är en sammanfattning av det viktigaste i tjänsten rusta och matcha. Verktyget innehåller även en handlingsplan som hjälper leverantörerna att nå bättre resultat, det vill säga att få deltagarna i arbete eller utbildning.

Ladda ner verktyget Excel, 309 kB. (Excel, 309 kB)

Samarbetshistorik

Denna information avser leverantörer som ingår i ESF-projektet rusta och matcha. Från och med den 1 februari 2021 ska deltagarna i rusta och matcha godkänna en närvarorapport, så kallad samarbetshistorik, varje månad tillsammans med sin leverantör. Uppgifterna visas sedan för deltagaren under Mina sidor.

Här kan du se exempel på hur samarbetshistoriken ser ut på Mina sidor för deltagaren.

Så här ser samarbetshistoriken ut på Mina sidor Powerpoint, 2 MB. (Powerpoint, 2 MB)

Frågor och svar om samarbetshistoriken

Rusta och matcha införs i hela landet 2021

Under 2021 kommer Arbetsförmedlingen att införa rusta och matcha i hela landet. Läs mer om tidplanen för införandet här. I mars kommer Arbetsförmedlingen att publicera ett förfrågningsunderlag i Tendsign där fristående aktörer kan lämna ansökningar för att utföra tjänsten i de nya kommunerna. De företag som uppfyller kriterierna kommer att leverera rusta och matcha.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. Arbetsförmedlingen fick i juli 2019 uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster, rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. I mars 2020 startade rusta och matcha i 32 kommuner. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster.

eu-flagga

Godkänt ESF-projekt

Matchningstjänsten rusta och matcha infördes i mars 2020 i 32 kommuner. I juni 2020 blev tjänsten även godkänt som ett ESF-projekt, ett europeiskt socialfondsprojekt. I maj 2021 tillkommer ytterligare fyra kommuner. Syftet med projektet är att dra lärdomar om tjänsten inför reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Rusta och matcha som ESF-projekt.

Rusta och matcha medfinansieras av
Europeiska unionen/Europeiska socialfonden