Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst för arbetssökande som behöver stöd för att få jobb eller börja studera. Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen den nya tjänsten under 2020 och 2021. Målet med tjänsten som kan pågå i maximalt tolv månader är att deltagarna ska få jobb eller börja studera så fort som möjligt.

Vad

Med hjälp av en handledare hos en av våra leverantörer får deltagaren individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller utbildning. Aktiviteterna kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning.

För vem

Urvalet av deltagare görs med hjälp av ett statistiskt bedömningsstöd, så kallad profilering. Det statistiska bedömningsstödet bedömer den arbetssökandes möjlighet att komma i jobb eller utbildning inom tolv månader.

Så här fungerar det statistiska bedömningsstödet.

Arbetssökande som är aktuella för tjänsten delas sedan in i nivåerna A, B och C beroende på hur svårt de har att få jobb.

Illustration över hur det statistiska bedömningsstödet delar in arbetssökande i tre olika nivåer. En nivå består av de som är för långt ifrån arbetsmarknaden för att ingå i målgruppen för Rusta och matcha. En annan består av de som står för nära arbrbetsmarknaden för att ha nytta av tjänsten. Den tredje nivån består av dem som är aktuella för tjänsten och som är grupperade i A, B och C beroende på hur svårt att få jobb de har.

Klicka på bilden för att förstora den.

Så här fungerar det

Tjänsten ger leverantören stor frihet att själv utforma metoder och arbetssätt inom ramen för lagar och förordningar. Deltagaren väljer själv leverantör på vår webbplats.

Tillsammans med deltagaren tar leverantören fram en plan för hur deltagaren på snabbaste sätt ska få ett arbete eller kunna påbörja en utbildning. Varje deltagare har ett schema med sina aktiviteter.

Tjänsten har ett stort fokus på resultat, det vill säga hur väl leverantören lyckas med att hjälpa deltagare till arbete eller utbildning.

Här väljer deltagarna leverantör

Självvärdering

Självvärdering för leverantörer är ett nytt verktyg som testas i samband med tjänsten Rusta och matcha. Innehållet i självvärderingsverktyget är en sammanfattning av det viktigaste i tjänsten Rusta och matcha. Verktyget innehåller även en handlingsplan som hjälper leverantörerna att nå bättre resultat, det vill säga att få deltagarna i arbete eller utbildning.

Ladda ner verktyget (excel, 309 kB)

Mer handledning för leverantörer

Användarstöd

Användarstödet hjälper dig som leverantör av tjänster att förstå webbstödet där du hanterar hela processen.


Användarstöd Rusta och matcha

Leverantörers användarstöd för KA-Webb

Skapa tjänstedeklaration

 

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar (pdf, 26 kB)