Karriärvägledning

Karriärvägledning är en ny tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de ska söka och information om hur vägen dit ser ut. Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen den nya tjänsten i 15 kommuner.

Vad

Målet är att individen ökar sin karriärkompetens, det vill säga sin kunskap och förståelse om sig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. Deltagarna ska inte bara få information utan även ökad motivation att välja en väg till arbete utanför de begränsningar som kan följa av uppväxtmiljö, könstillhörighet och tidigare arbetslivserfarenhet. Karriärvägledning är upphandlad enligt LOU.

För vem

För tjänsten kan det finnas arbetssökande med olika bakgrund. Där finns allt från inrikes födda med ofullständig grundskoleutbildning eller som har en gymnasieutbildning, till utrikes födda som har lång eller kort utbildning, samt de som inte kan läsa och skriva och de som inte förstår svenska. Karriärvägledning är även till för de som har en utbildning men har svårt att få arbete och de som inte vet vad de vill jobba med eller måste ställa om till ett nytt yrke.

Så här fungerat det

Karriärvägledning finns i följande kommuner: Danderyd, Karlshamn, Oskarshamn, Karlskrona, Köping, Lidköping, Munkedal, Olofström, Ronneby, Skellefteå, Solna, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Västerås och Örnsköldsvik.

I några av de aktuella kommunerna prövas redan tjänsten Rusta och matcha. Där kommer det vara möjligt att delta i båda tjänsterna samtidigt om detta bedöms som lämpligt av arbetsförmedlaren som ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen. Karriärvägledning kan inte kombineras med tjänsten Stöd och matchning.

Mer handledning för leverantörer

I dagsläget går det inte att beställa tolk via Arbetsförmedlingen. När det blir möjligt kommer vi att informera er om hur det går till.

Användarstöd

Användarstöd kommer inom kort.