Karriärvägledning

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de kan söka och information om hur vägen dit ser ut. Tillsammans med leverantörer startar Arbetsförmedlingen tjänsten i ytterligare 44 kommuner förutom de 16 som hittills är upphandlade.

Vad

Målet är att individen ökar sin karriärkompetens, det vill säga sin kunskap och förståelse om sig själv, möjligheterna på arbetsmarknaden och olika alternativ inom utbildningar och yrken. Insatsen utmynnar i en karriärplan som beskriver samtliga steg som behöver tas för att nå det slutliga målet arbete.

Deltagarna ska inte bara få information utan även ökad motivation att välja en väg till arbete utanför de begränsningar som kan följa av uppväxtmiljö, könstillhörighet och tidigare arbetslivserfarenhet.

Karriärvägledning är upphandlad enligt LOU.

För vem

För tjänsten kan det finnas arbetssökande med olika bakgrund. Där finns allt från inrikes födda med ofullständig grundskoleutbildning eller som har en gymnasieutbildning, till utrikes födda som har lång eller kort utbildning, samt de som inte kan läsa och skriva och de som inte förstår svenska. Karriärvägledning är även till för dem som har en utbildning men har svårt att få arbete och de som inte vet vad de vill jobba med eller måste ställa om till ett nytt yrke.

Så här fungerar det

Karriärvägledning finns från och med den 31 maj 2022 i totalt 60 leveransområden. Ytterligare 34 tillkommer under året.

I några av de aktuella leveransområdena prövas redan tjänsten Rusta och matcha. Där kommer det vara möjligt att delta i båda tjänsterna samtidigt om detta bedöms som lämpligt av arbetsförmedlaren som ansvarar för den arbetsmarknadspolitiska bedömningen.

Som leverantör ansvarar du för att deltagarna får det språkstöd de behöver. Vid behov av tolk kan du boka det via Arbetsförmedlingens systemstöd. Det är av mycket stor vikt att deltagaren kan delta i tjänsten på lika villkor oavsett språknivå och ha stort inflytande och delaktighet i sin planering.

Användarstöd

Det finns ett användarstöd för Mina sidor som du kan använda dig av.

Användarstöd för leverantörer av tjänsten karriärvägledning Powerpoint, 9 MB. (Powerpoint, 9 MB)

Här finns karriärvägledning

Karriärvägledning finns från och med den 31 maj i 60 leveransområden. Ett leveransområde kan vara olika för Arbetsförmedlingens olika tjänster, men för tjänsten karriärvägledning är ett leveransområde lika med en kommun.

Arbetssökande kan delta i tjänsten i en annan kommun än den kommun som hen tillhör eller bor i.

Lista över leveransområden med karriärvägledning